SAYIN ÜYEMİZ;

 

Bilindiği üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Kararı 12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştı

 

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 2018/12 Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Birliğimize ulaşmıştır.

 

Bilgilerinizi ve yapılacak müracaatların bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesini rica ederim.

 

           

           

                                                                                                                 Canan AKTAN

                                                                                                     Genel Sekreter V.

 

EKLER: 2018/12 Uygulama Usul ve Esasları ve Karara ait Birliğimizce hazırlanmış bilgi notları