Destek Yönetim Sistemi

 • Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.
 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
 • 31/12/2020 tarihinden itibaren iletilecek destek başvuruları sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden kabul edilecektir. (Erteleme duyurusu için tıklayın.)
 • Duyuru yazısı için tıklayınız.
 • DYS Tebliğine ulaşmak için tıklayınız. Uygulama Usul ve Esasları için tıklayınız.
 • Kaydınızı yaptırdıktan sonra e-imzanızı kullanarak DYS'ye giriş yapmak için tıklayınız.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Yararlanıcıların ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir. (Birden fazla Birliğe üyeliği olan firmaların ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri Birliğe başvurmaları gerekmektedir.)
 • Yapılacak işlemler için ilk olarak, "Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?" sunumu incelenmelidir.
 • Birliğimiz üyesi firmalarca tanımlanma başvuruları şirket KEP adresi üzerinden, her bir belge türü ayrı bir pdf dosyası olacak şekilde (Örn. Kapasite raporunun tüm sayfaları tek bir pdf dosyası içerisinde, imza sirkülerinin tüm sayfaları tek bir pdf içerisinde vb. olacak şekilde) aibgs@hs01.kep.tr adresine gönderilmelidir. (Pdf dosyaları üzerine e-imza atılması gerekmemektedir.)
 • Yetkilendirilecek kullanıcılara kısıtlı yetki (Başvuru oluşturma ve görüntüleme)  ya da tam yetki (Başvuru oluşturma, görüntüleme ve gönderme) tanımlanabilir.
 • Yetkilendirilen kullanıcının yetki süresi firma imza sirküleri geçerlilik sonu ve 3 yıl ile sınırlandırılmaktadır.
 • Kullanıcılar kayıt edildikten sonra DYS'ye elektronik imza veya E-Devlet şifresiyle giriş yapabilecektir.
 • Eksik bilgi/belge olması durumunda yetkilendirme işlemi yapılamamakta olup, tüm bilgi ve belgelerin eksikler giderilerek tekrar dilekçe ile sunulması gerekmektedir.
 • 01/01/2020 - 30/09/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesi mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.
 • Destek Yönetim Sistemi (DYS) yararlanıcı bilgilerini Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda almaktadır. Yararlanıcıların başvurudan önce MERSİS'de yer alan firma bilgilerini (Vergi numarası, adres, telefon, ortaklık yapısı, temsilci listesi, sektör) kontrol etmeleri, eksiklik var ise güncellemeleri gerekmektedir. (https://mersis.gtb.gov.tr/)