Destek Yönetim Sistemi

 • Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.
 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
 • Kaydınızı yaptırdıktan sonra e-imzanızı veya e-devlet şifrenizi kullanarak DYS'ye giriş yapmak için tıklayınız. Açılan sayfada “E-İmza Uygulamalarına Giriş” tıklanarak DYS sistemine erişim sağlanır. E-Devlet Kapısından giriş yapmak için tıklayınız.
 • DYS Kılavuzları ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) - Yararlanıcı Kılavuzu için tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı DYS sayfası: Destek Yönetim Sistemi (DYS) (ticaret.gov.tr)

DYS KAYDI konusunda bilgi almak için dys@akib.org.tr adresini kullanınız.

Firma merkezinize en yakın irtibat büromuzdan da DYS kayıt işlemleri konusunda destek alabilirsiniz: https://www.akib.org.tr/tr/iletisim-irtibat-burolari.html

İHRACAT DESTEKLERİ VE DESTEK BAŞVURULARINIZ konusunda bilgi almak için https://www.akib.org.tr/tr/iletisim-personel-iletisim-rehberi.html üzerinden ilgili DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.


DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Yararlanıcıların ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir. (Birden fazla Birliğe üyeliği olan firmaların ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri Birliğe başvurmaları gerekmektedir.)
 • Yapılacak işlemler için ilk olarak, "Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?" sunumu incelenmelidir.
 • Birliğimiz üyesi firmalarca tanımlanma başvuruları şirket KEP adresi üzerinden, her bir belge türü ayrı bir pdf dosyası olacak şekilde (Örn. Kapasite raporunun tüm sayfaları tek bir pdf dosyası içerisinde, imza sirkülerinin tüm sayfaları tek bir pdf içerisinde vb. olacak şekilde) aibgs@hs01.kep.tr adresine gönderilmelidir. (Pdf dosyaları üzerine e-imza atılması gerekmemektedir.)
 • Yetkilendirilecek kullanıcılara kısıtlı yetki (Başvuru oluşturma ve görüntüleme)  ya da tam yetki (Başvuru oluşturma, görüntüleme ve gönderme) tanımlanabilir.
 • Yetkilendirilen kullanıcının yetki süresi firma imza sirküleri geçerlilik sonu ve 3 yıl ile sınırlandırılmaktadır.
 • Kullanıcılar kayıt edildikten sonra DYS'ye elektronik imza veya E-Devlet şifresiyle giriş yapabilecektir.
 • Belgelerin elden teslim edilmesi durumunda, eksik bilgi/belge varsa yetkilendirme işlemi yapılamamakta olup, tüm bilgi ve belgelerin eksikler giderilerek tekrar dilekçe ile sunulması gerekmektedir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesi mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.
 • Destek Yönetim Sistemi (DYS) yararlanıcı bilgilerini Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda almaktadır. Yararlanıcıların başvurudan önce MERSİS'de yer alan firma bilgilerini (Vergi numarası, adres, telefon, ortaklık yapısı, temsilci listesi, sektör) kontrol etmeleri, eksiklik var ise güncellemeleri gerekmektedir. (https://mersis.gtb.gov.tr/)
 • İmza Sirkülerinin süresi dolmuş ise, sirkülerde bulunan kişiler değişti ya da imza yetkisinde değişiklik var ise; imza sirküleri ile birlikte EK A-B-C de gönderilmelidir.
 • Belgelerin güncelliğinin takip sorumluluğu yararlanıcılara aittir.
 • KAŞE VE İMZALI DİLEKÇE EKİNDE İLETİLMEYEN EVRAK İŞLEME ALINMAMAKTADIR. Genel Sekreterliğimize iletilen tüm belge ve taleplerin gönderim amacını açıklayan kaşe-imzalı bir dilekçe ile iletilmesi gerekmektedir.

KULLANICI YETKİ GÜNCELLEMESİ

Kullanıcı yetki süresi biten ya da kayıt gerçekleştikten sonra yeni kullanıcı eklemek isteyen firmalarımızdan istenen belgeler şunlardır;

 • Güncel İmza Sirküleri
 • EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu) ve ekleri

Not: Kullanıcı kaydı haricinde firma bilgilerinde herhangi bir değişiklik durumunda ne yapmanız gerektiği ile ilgili öncesinde telefonla ya da mail ile iletişime geçiniz.