Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 2021 Desteği

Mersin, 18/03/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2021/469-1604
Konu: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 2021 Desteği

Sayın Üyemiz,

12.04.2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve halihazırda yürülükte olan 2018/12 sayılı P-KKK Kararı nedeniyle, 01.01.2021 ve sonrasında gerçekleştirilecek ihracat için destek müracaatları değerlendirmeye alınacaktır.

Bu kapsamda, 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen işlenmiş tarım ürünleri ihracatları için, 2018/12 sayılı Karar kapsamında Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak ihracat iadesi başvurularının daha önce duyurulan esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Anılan Karar'a ait Genelge ile ve başvuruda talep edilen bilgi ve belgelerin detaylarına Ek'te yer verilen bağlantılardan ulaşılabilir.

Diğer taraftan;

1-) Daha önce olduğu gibi, başvuru süresi fiili ihracat tarihi itibarıyla 1 (Bir) yıldır.
2-) Karar'da yer alan Ek-1 tablosunun 3 ve 9ncu sıra numaralarında bulunan 0409. GTP'li bal ve 1601.00.99; 1602.31.32. GTİP'li kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin 1 Ocak 2019 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen ihracatına ilişkin sağlanacak ihracat iadesi yardımları ödemeleri yapılamamakta olup, bu tarihten sonra (bu tarih dâhil) yapılacak mezkur ürünlerin ihracatına ilişkin hak ediş düzenlenmemektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

Ek:
1- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 Sayılı Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı'nın Uygulama Usul Ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge
2- Uygulamaya İlişkin Bilgi Notları

Ayrıntılı bilgi için:
Betül Yalçın GÜLER (betulyalcin@akib.org.tr , 0324 325 37 37-1146)
Beste ESEN (besteyavuz@akib.org.tr , 0324 325 37 37- 1149)