İstenen Belgeler

Aşağıdaki belgeleri Genel Sekreterliğimize veya irtibat bürolarımıza elden veya kargo ile teslim edebilirsiniz.

1. BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME

Başvuru formu ve taahhütnameyi indirmek için tıklayınız.

Formdaki zorunlu alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Üyelik formu ve taahhütname şirketi temsile haiz şahıs/şahıslar tarafından ıslak imzalı olmalı ve firmaya ait kaşe ile kaşelenmelidir.

2. TİCARET SİCİL GAZETESİ

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)

Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)

Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

3. VERGİ LEVHASI

Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

4. İMZA SİRKÜLERİ 

Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)

Tüzel kişi şirketler için imza sirküleri (Fotokopi)

5. TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ

Ticaret odası faaliyet belgesi (Fotokopi)

6. ÖDEME DEKONTU

Giriş aidatı her Birlik için 200 TL'dir. Ödeme banka havalesi, üyelik anında vezneden kredi kartı ya da nakit olarak yapılabilir.

VAKIFLAR BANKASI MERSİN ŞUBESİ / ŞUBE KODU: 052

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

IBAN No: TR53 0001 5001 5800 7285 4389 04

* Aidat tutarını havale/EFT yapmanız halinde Vergi Numaranızı (gerçek kişiler için TC Kimlik No) ve Firma Unvanınızı açıkça belirtmeniz gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz Birliğe (X) işareti koyunuz. (Birden fazla birliğin seçilmesi durumunda her birlik için ayrıca giriş aidatı ödenmesi gerekmektedir.) Taahhütnamedeki boş bulunan bölüme seçmiş olduğunuz birliğin adını yazınız.
  • Firma Yabancı Şahıs Firması ise ya da tüzel kişi firmanın imza sirkülerinde yer alan firma yetkilisi şahıs yabancı uyruklu ise bu yabancı şahıslara verilen 99 ile başlayan 11 haneli geçici kimlik numarasını yer aldığı kimlik fotokopisinin ibrazı zorunludur.
  • Vekâletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekâletname ve vekilin imza sirküleri fotokopileri de ibraz edilecektir.
  • Yeni üye olan firmalardan birlik üyeliği için giriş aidatı olarak 200-TL ödemeleri beklenmekte olup ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
  • Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki herhangi bir Birliğe üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda, varsa mevcut borçlarını ödeyip üyelik evrakını ile birlikte 200 TL giriş aidatını ödeyerek üyeliklerini aktif hale getirebilirler.