ÖNEMLİ

 

SAYIN ÜYEMİZ;

Bilindiği üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2017 yılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2016/16 sayılı Kararı 28/12/2016 tarih ve 29932 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştı

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 2016/16 Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Birliğimize ulaşmıştır.

Bilgilerinizi ve yapılacak müracaatların bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesini rica ederim.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.

 

EKLER:

1) 2016/16 Karar Uygulama Usul ve Esasları

2) Karara Ait Birliğimizce Hazırlanmış Bilgi Notları