ÖNEMLİ

 

SAYIN ÜYEMİZ;

 

 

 

Bilindiği üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2015/1 sayılı Kararı 14/02/2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştı

 

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 2015/1 Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Birliğimize ulaşmıştır.

 

Bilgilerinizi ve yapılacak müracaatların bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER :

1) 2015/1 Uygulama Usul ve Esasları

2) Karara ait Birliğimizce hazırlanmış bilgi notları