2014 Yılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Hk.

SAYIN ÜYEMİZ;

Bilindiği üzere Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2014/6 sayılı Kararı 28/08/2014 tarih ve 29102 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştı

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 2014/6 Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Birliğimize ulaşmıştır.

Bilgilerinizi ve yapılacak müracaatların bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesini rica ederim.

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter

 

EKLER :

1) 2014/6 Uygulama Usul ve Esasları

2) Karara ait Birliğimizce hazırlanmış bilgi notları