2011/1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Genelgesi

2008/2 Sayılı TEV Genelgesi

DIR Genelgesi 2008/1 (29.01.2008 Y.Tarihi)

Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin 2007/2 sayılı Genelge

Bilgisayar ve Veri İşleme Tekniğine' İlişkin 2007/1 Sayılı Genelge

DİR Otomasyon Sisteminde Kapatma ve Kısmi Teminat iadesi işlemlerine Yönelik 2006/1 sayılı Genelge

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2005/4)

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2005/3)

Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatlarının Ön İncelemesi Hakkındaki Genelge (2005/1)

2002/6 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve 2003-2 Sayılı DİİB müracatlarının Ön İncelemesi Hakkındaki Genelge

2010/7 Sayılı Dır Tebliğ

2010/4 Sayılı Dır Tebliği

2009/1 Sayılı DIR Tebliği

2008/15 Sayılı DIR Tebliği

Tebliğ (2008/14)

DIR Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2008/4)

2008/3 Sayılı DİR Değişiklik Tebliği (13.03.2008 Y.Tarihi)

DIR Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair (İhracat 2007/10 Tebliğ)

2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (Veri İşleme)

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

2005-9 SAYILI TEBLİĞ

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (2005/2)

2005-1 Sayılı Dahili İşleme Rejimi Tebliği

GB Kapsamı TMO Satışı

2010/1025 Karar İkincil İşlem Görmüş Ürün Hakkında

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI DEĞİŞİKLİĞİ

2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Karar Eki Dahilde İşleme Rejim Kararı