Kişisel Verilerin Korunması Etkinlik, Eğitim, Fuar, Organizasyon Rıza Beyan Kabul Metni

AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (AKİB) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde AKİB  içinde ve dışında, yurt içi ve yurt dışındaki fuar, tanıtım, online ve yüz yüze eğitim, seminer  sosyal etkinlik vs organizasyonlarımızı gerçekleştirmek amacıyla açık rızanıza istinaden alınan kimlik ve iletişim bilgileriniz, tarafımızdan kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, süreçlerimiz gereği ihtiyaç olduğunda yeniden düzenlenerek, elektronik ortamda veya basılı tanıtım mecralarımızda, web sitelerimizde, sosyal medya hesaplarımızda, e-posta gönderimlerinde kullanılabilecek, yukarıda belirtilen organizasyonlar kapsamında paylaşılabilecektir.

Verileriniz ihtiyacın bitiminden 5 yıl sonra depolama alanlarından tekrar elde edilmeyecek şekilde silinecektir.

Verileriniz kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan yurt içi resmî kurumlara ihtiyaç ve yazılı talep olması durumunda 6698 sayılı KVKK'nın öngördüğü hallerde ve koşullarda gizli sınıflandırmasıyla aktarılacak, devredilebilecek ve işlenebilecek olduğunu bildiririz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili detaylı bilgi, seminere online giriş sırasında web sitemizde bulunan aydınlatma metnimize ulaşabilir, okuyarak ve başvuru formumuzu doldurarak taleplerinizi iletebilirsiniz.

Bu form ile AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ne vermiş olduğunuz Video Konferans eğitim, seminer vb. aktivitelerimizde tespit edilen görselleriniz ile ilgili kişisel verilerinizin yukarıda açıklanan şekilde işlenmesine, aktarılmasına, sosyal medyada paylaşılmasına ve diğer hususlara herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık rıza durumunuzu bildiriniz.

Paylaşım yapılan Web Sitemiz, Sosyal Medya Hesaplarımız, Basın Yayın Organlarımız:

  1. KURUMSAL HESAPLARIMIZ:

 

  1. AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (AKİB)
  • Web Sitesi : http://www.akib.org.tr/
  • İnstagram : https://www.instagram.com/akibihracat/
  • Twitter: https://twitter.com/akibihracat
  • Facebook: https://www.facebook.com/akibihracat/
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/company/10511592