[MÜLGA] Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi (E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği)

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

Destek mevzuatı ve diğer bilgiler için tıklayınız.

2021 Yılı İçin Onay Verilen E-Ticaret Siteleri ve İşletici/Temsilcilerin listesi için tıklayınız.

2022 Yılı İçin Onay Verilen E-Ticaret Siteleri ve İşletici/Temsilcilerin listesi için tıklayınız.

2021 yılı için E-ticaret sitelerine üyeliğe ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590,-TL ye kadar desteklenmektedir. (Dekont tarihi esas alınır.)

2022 yılı için E-ticaret sitelerine üyeliğe ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 15.102,-TL ye kadar desteklenmektedir. (Dekont tarihi esas alınır.)

E-TİCARET SİTESİ ÜYELİK DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 1. Ödeme Talep Formu (EK A-1)
 2. Taahhütname (EK 1)
 3. Beyanname (EK 2)
 4. Güncel İmza Sirküleri
 5. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
 6. Fatura (Faturanın doğrulanabilmesi için .xml formatının ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.)
 7. Ödeme Belgesi (Dekont, kredi kartı ekstresi, hesap bildirim cetveli vb.)
  1. Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirketin ya da şirket ortaklarının banka hesabı veya kredi kartı ile yapılması gerekir.
  2. Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır. Faturayı düzenleyen kuruluş ile ödeme yapılan kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama destek kapsamında değerlendirilir.
 8. Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri (Şirket adı ve varsa ürünler görülmelidir.)
 9. Şirketin kurumsal internet sayfasına ait tarih kayıtlı yabancı dil ekran görüntüleri (Aktif ve güncel bir web sitesi olması gerekmektedir.)

 

* Başvurunun elektronik imzalı belgelerle ve KEP yoluyla yapılması gerekir. Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra belgelerinizi e-imza ile imzalamak için kullanılması gereken uygulamanın bağlantısı aşağıdadır. Hazırlanan belgeler taratılıp e-imza ile imzalandıktan sonra KEP iletisine ek yapılmalı ve AKİB KEP adresine (aibgs@hs01.kep.tr) iletilmelidir. KEP gönderiminde firma KEP adresi kullanılmalıdır. Evrak asıllarının saklanması 10 yıl süre ile başvuru sahibi firma yükümlülüğündedir. (EKA1, EK1 ve EK2 belgelerinin ıslak kaşe-imza yapıldıktan sonra taratılarak e-imza ile ayrıca imzalanması gerekir. (Islak imza ile imzalanması gereken belgelerde E-imza tek başına yeterli değildir.)

Devlet Yardımları E-İmza Uygulaması:

http://evrak.akib.org.tr/eimza/KarsilamaMenusu01.Asp 

 

(Uygulama ile ilgili sorun yaşandığı takdirde 0542 55 66 212 no'lu telefon veya info@kepport.com ya da destek@kepport.com adresleri üzerinden yazılımcı firmaya ulaşılması gerekmektedir.)

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Eğer faturanızda üyelik dönemi bilgisi yoksa lütfen ilgili E-Ticaret sitesinden üyelik döneminizi gösteren kaşe-imzalı bir yazı talep edin.
 • Söz konusu hizmetin Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen hizmet sağlayıcı firmalardan satın alınması, fatura ve ödeme belgesinin Türk Lirası cinsinden olması gerekmektedir.
 • Başvuru süresi ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 aydır. Bu süre geçtiği takdirde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • EKA1 (Ödeme Talep Formu) belgesinde “Profil Sayfası Linki” kısmına “Herkese Açık” link yazılmalıdır. Üyeliğin aktifliği tarafımızdan kontrol edilmek istendiğinde bu profil sayfası linkinden ulaşılabilmelidir.
 • Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi için site başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilir.
 • Erken ödemeler için, üyelik dönemi başlamadan başvuru yapılmamalıdır. Üyelik dönemi başlamadan yapılan başvurular dosyanızın reddine sebebiyet verecektir.
 • Şahıs firmaları destek kapsamında değildir.
 • 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında olan firmalar bu desteğe başvuramazlar.

 

Diğer Sorularınız İçin:

Kerem BİLEN

kerembilen@akib.org.tr

0324 325 37 37 Dahili No: 1152