URGE Proje Başvurusu Uzatma

Sayın Üyemiz,

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince, üyelerimizin firmalara yönelik devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, Ticaret Bakanlığının 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (URGE) çerçevesinde 3 yıl sürecek olan URGE projesinin uygulanması kararı alınmıştır. Anılan projemiz kapsamında, masraflarının %75'i Ticaret Bakanlığı, kalan %25'i ise projeye katılım sağlayan firmalar tarafından karşılanarak eğitim, fuar ve ticaret heyetleri ile danışmanlık faaliyetleri planlanmıştır.

Birliğimiz üyelerinden alınan talepler doğrultusunda uygulanacak olan URGE projesinin Ticaret Bakanlığının onaylarına sunulmasını teminen, ekte yer alan belgelerin projeye katılım sağlamayı talep eden Birliğimiz üyesi firmalar tarafından doldurularak Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

URGE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmaktadır.

URGE PROJESİ AŞAMALARI

1-İhtiyaç analizi
Projenin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından projeye katılmayı talep eden tüm firmalarca, sektöre yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerinin planlanması sağlanacaktır.

2-Eğitim ve Danışmanlık Programları
Proje kapsamında firmaların ihracat kapasitelerini artırmak ve dış ticaret konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermek amacıyla ihtiyaç analizi sonuç raporu doğrultusunda eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenecektir.

3- Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri
İhtiyaç analizi sürecinde belirlenen ortak pazarlarda organize edilen etkinliklere katılım sağlanacak olup uluslararası ticaret ve alım heyetleri organize edilecektir.


Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

- UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi olması gerekmektedir.

- Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dâhil olunabilmesi için firmaların en az 1 eğitim programına katılmaları zorunludur.

- Firma yapılarının minimum LTD. olması gerekmektedir.

- UR-GE Projesinde yer alacak şirketlerin DYS (Destek Yönetim Sistemi)'de yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur.

Bu itibarla, anılan %75 destekli yurt dışı pazarlama, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlanılmak üzere 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanan URGE projesine katılmayı talep eden firmalarımızın 27 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar ekte yer alan belgeleri öncelikle e-mail yoluyla (ahmetutkubayir@akib.org.tr-Tel: +903243253737-1212) ve asıllarını kargo veya elden Genel Sekreterliğimize ulaştırması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.


Canan AKTAN SARI
Genel Sekreter V.