Adana Mobilya UR-GE Projesi

Mersin, 6/12/2019

Sayı: 68245125-TİM.AKİB.08.SAN.2019/722-6781
Konu: Adana URGE Proje Duyurusu Hk.

Sayın Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda belirlenen ülkemiz ihracat hedeflerini daha üst seviyelere taşımak amacıyla, Adana'da Mobilya sektöründe hali hazırda ihracat faaliyetlerine devam eden üyelerimizin dünya pazarındaki ihracat paylarının arttırılmasının sağlanması ve henüz ihracata başlamamış olan firmalarımızın ihracata teşvik edilmesi son derece büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla, ülkemiz Mobilya Sektörünün yurt dışı pazarlarında etkinliğinin arttırılması ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilebilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” Kapsamında, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yeni bir proje başlatılacaktır.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince yürütülecek bu proje kapsamında bir araya gelecek olan firmalar, uluslararası pazarlara girmek ve rekabet güçlerini artırmak için uzman ve danışmanlar eşliğinde ihtiyaçlarını belirleyerek, bu belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, aşama aşama ihtiyaç analizi, danışmanlık-eğitim ve yurt dışı faaliyetlere yönelik harcamalarının destek kapsamında değerlendirilmesi imkânı bulacaklardır.

2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ” çerçevesinde düzenlenecek olan bu projeye katılan firmalar, her bir organizasyon maliyetinin %75'i oranında devlet desteğinden prefinansman olarak yararlanabileceklerdir.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığı'nın onayları akabinde yürürlüğe girecek olan bahse konu projeye katılım sağlamayı talep eden firmalarımızın ekte yer alan formu doldurarak, belge asıllarını en geç 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar kargo ile veya elden Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 Yenişehir 33120 Mersin adresimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Ümit SARI
Genel Sekreter V.

Ekler:
1- URGE projelerinin uygulama aşamaları ve firmalara sağladığı avantajlar bilgi notu
2- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (Proje Ek I-C)