Mersin, 16/02/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2021/36-792
Konu: Avrupa Yeşil Mutabakatı- Yeni Sanayi Stratejisi Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 2019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı' nın sadece bir çevre stratejisi olmayıp toplam ihracatının önemli bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Türkiye İhracatçılar Meclisiyle işbirliği içerisinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlamış olduğumuzu ifade etmiştik.

Bu kapsamda; 10 Mart 2020'de kamuoyuyla paylaşılan Avrupa'nın Yeni Sanayi Stratejisi; Avrupa'yı 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmeyi hedefleyen ve yeni büyüme stratejisi olarak kabul edilen yeşil dönüşüm, Avrupa'nın dijital geleceğini şekillendirmeyi temel alan dijital dönüşüm ve küresel pazar standartlarının belirlenmesinde tek pazar gücünü kullanarak Avrupa sanayisinin küresel rekabetçiliğini sürdürmeyi esas alan küresel rekabetçilik olmak üzere üç kilit noktaya vurgu yapmaktadır. Söz konusu sanayi stratejisinin hedefinde yoğun enerji gerektiren endüstrilerin karbondan arındırılması, sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik, endüstrinin geliştirilmesi ve enerji verimliliğini artırılması da yer almaktadır.

Bu itibarla; sanayinin Avrupa'da büyüme ve refahın itici gücü olduğunun altını çizen Avrupa'nın Yeni Sanayi Stratejisinin Türkçe tercümesi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

EK: Avrupa'nın Yeni Sanayi Stratejisi (18 syf.)

İlgili Dosyalar

EK.pdf703,30 KB