Mersin, 15/12/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2020/18-6704
Konu: Avrupa Yeşil Mutabakatı Tarladan Sofraya Stratejisi Hk.

Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), sera gazı salımlarını belirli bir program çerçevesinde azaltma hedefiyle Avrupa Birliğini 2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritasıdır.

AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacı taşıyan AYM'nin temel politikaları arasında,

➢ 2050'de AB'nin iklim-nötr olması hedefiyle sera gazı emisyonlarının belirli bir program dahilinde azaltılması (2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre% 50-55 oranında azaltma)
➢ temiz, erişilebilir, güvenilir enerji sağlama,
➢ temiz ve döngüsel ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi,
➢ enerji ve kaynak etkin bir şekilde yapılaşma,
➢ sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması,
➢ 'Tarladan Sofraya Stratejisiyle' adil, sağlıklı, çevreyle dost bir gıda sisteminin kurulması,
➢ ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi,
➢ temiz bir çevre için sıfır atık

yer almaktadır. AB'nin öngördüğü bu köklü dönüşüm süreci sanayiden tarıma, ulaştırmadan inşaata kadar pek çok sektörü ilgilendirip birçok boyutta stratejik düzenlemeyi de kapsamaktadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece bir çevre stratejisi olmayıp toplam ihracatının önemli bir kısmını AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurgulamaktadır.

Bu kapsamda; Türkiye İhracatçılar Meclisiyle işbirliği içerisinde ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlanmış olup Akdeniz İhracatçıları Birliği olarak, Avrupa Komisyonu'nun Mayıs 2020'de kamuoyuyla paylaştığı özellikle tarım sektörlerini yakından ilgilendiren 'Tarladan Sofraya Stratejisinin' Türkçe tercümesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgileri rica olunur.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter