Avrupa Yeşil Mutabakatı Fit for 55 Teklif Paketi'nin Türkçe Tercümesi

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 2019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sadece bir çevre stratejisi olmayıp toplam ihracatının önemli bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına devam etmekteyiz.

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde; 14 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından AB'nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarını %55 emisyon azaltım hedefine uygun hale getirmek amacıyla “Fit for 55” teklif paketi yayımlanmıştır. Bahse konu paket, emisyon ticaretinin yeni sektörlere uygulanması ve mevcut AB Emisyon Ticareti Sisteminin sıkılaştırılması; yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, daha fazla enerji verimliliği, düşük emisyonlu ulaşım modlarının ve bunları destekleyecek altyapı ve yakıtların daha hızlı kullanıma sunulması, vergilendirme politikalarının iklim hedefiyle uyumlu hale getirilmesi, karbon sızıntısını engellemek için alınacak önlemlerle doğal karbon yutaklarını korumak ve büyütmek gibi teklifler içermektedir.

Birbiri ile bağlantılı ve birbirlerini tamamlayan politika tedbirleri içeren “Fit for 55” teklif paketinin Birliğimizce Türkçe tercümesi ekte tarafınıza iletilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Mehmet ALİ ERKAN
Genel Sekreter

 

EK: Fit for 55 Teklif Paketi'nin Türkçe Tercümesi (16 sayfa)

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi için:
https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-avrupa-yesil-mutabakati-1.html

 

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Instagram

https://www.instagram.com/akibihracat/

Twitter

https://twitter.com/akibihracat

Facebook

https://www.facebook.com/akibihracat/

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/10511592/admin/

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCj8nC9eAfkHXGdL102nJ3RA