AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe yurt içi ve yurt dışı talebin artırılması, su ürünlerinin imajının geliştirilmesi, yurt dışında markalaşılması, hedef ve mevcut pazarlarda ihracatının artırılmasına yönelik faaliyetlerin organize edilmesi ve yürütülmesi amacıyla 1940 yılında  Cenup Vilayetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği adıyla kurulan birliğimiz 1986 yılında Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği adını aldı.

Geniş bir bölgeye hizmet veren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ülkemizin Adana Hatay, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, ve Karaman illerinin sektörümüze ait ihracatından sorumlu olmakta ve bugün toplam 348 aktif ihracatçı üyeye hizmet etmektedir.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği sektörü 6 alt sektör ile temsil etmekte, bu alt sektörler kümes hayvanları etleri, kümes hayvanları yumurtaları, balıklar ve su ürünleri, süt ve süt ürünleri, bağırsak ve hayvansal ürün gruplarından oluşmaktadır.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birliği 2017 yılında yaklaşık 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2,26 milyar dolar olan Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatına % 14,3 pay ile katkı sağlamıştır. 2017 yılında en çok ihraç edilen ürünler kanatlı eti, yumurta ve balıklar olurken, en çok ihracat yapılan ülkeler Irak, Suriye ve Lübnan olmuştur.  

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği sadece tüm bu şehirlerdeki üyelerimizi tek bir çatı toplayıp, üyelerimiz ile Bakanlıklar ve resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görmekle kalmayıp hem bölgemiz hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için kolları sıvamıştır.


  • Adana'da tüm gıda sektörlerine hizmet verecek modern bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalara başlamıştır. 
  • Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından Adana'da Türkiye merkezli Ortadoğu ve Avrasya bölgesine hitap edecek Hayvancılık Serbest Bölge Projesi çalışmaları sürdürülmektedir.
  • 160 km'lik deniz kıyısına, 3 adet dalyana ve balıkçılık açısından büyük bir potansiyele sahip olması nedeniyle ve hâlihazırda var olan bu potansiyele ekonomik açıdan bir ivme kazandırmak amacıyla Adana ili Karataş ilçesinde Hazineye ve Büyükşehir Belediye Kurum ve Kuruluşlara ait mevcut araziler üzerinde  Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi (İhtisas)” kurulması düşünülmektedir.