AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü; makro ekonomik büyüklük, dışa açıklık, yatırımlar, rekabet edilebilirlik, istihdam, net döviz girdisi, ihracat, imalat sanayi üretimindeki pay, gayri ülkemizin en önemli ilk beş sektöründen biridir. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü, içinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde üretim, pazarlama, ihracat ve ticaret gibi alanlarda diğer ülkelerle olan entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamış bir sektördür.

1993 yılında kurulan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları birliği 24 şehrimizde 5 binden fazla üye firmaya hizmet vermekte, 170'ten fazla ülkeye de ürün göndermektedir. Üyelerimiz aracılığıyla 2020 yılında 2,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz, 20,9 milyar dolar olan Türkiye sektör ihracatına %10 pay ile katkı sağlamıştır.

ADMİB'in 2020 yılında en çok ihraç ettiği ürün ve grupları demir çelik  yassı kaplama, demir çelik boru, adi metallerden diğer eşya mobilyalar ve demir çelik inşaat aksamı olurken, en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Mısır, İspanya, İsrail ve İtalya olmuştur.

Çalışma Raporları