AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü; makro ekonomik büyüklük, dışa açıklık, yatırımlar, rekabet edilebilirlik, istihdam, net döviz girdisi, ihracat, imalat sanayi üretimindeki pay, gayri ülkemizin en önemli ilk beş sektöründen biridir. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü, içinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde üretim, pazarlama, ihracat ve ticaret gibi alanlarda diğer ülkelerle olan entegrasyonunu büyük ölçüde tamamlamış bir sektördür.

1993 yılında kurulan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları birliği 32 şehrimizde 3 binden fazla üye firmaya hizmet vermekte, 170'ten fazla ülkeye de ürün göndermektedir. Üyelerimiz aracılığıyla 2017 yılında 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz, 18,2 milyar dolar olan Türkiye sektör ihracatına %16 pay ile katkı sağlamıştır.

ADMİB'in 2017 yılında en çok ihraç ettiği ürün ve grupları demir çelik boru, demir çelik yassı sıcak, demir çelik çubuk, demir çelik  yassı kaplama ve filmaşin olurken, en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Birleşik Krallık, Yemen, Mısır ve Birleşik Devletler olmuştur.

Çalışma Raporları