AKDENİZ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

1986 yılında kurulan Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Mobilyalar, Kâğıt-Karton ve Matbu Yayınlar, Keresteler-Sandık-Kafes-Palet, Diğer Ahşap Mamülleri ve Orman Tali Ürünleri sektörleri olmak üzere 5 alt sektörü kapsamaktadır. Ülkemize katma değeri en yüksek döviz girdisi sağlayan bu sektörlerin ihracatı da, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Birliğimiz Yönetim Kurulu, tüm alt sektörlerin temsilcilerinden ve Türkiye'nin en geniş hinterlandına sahip İhracatçı Birliği olarak da, yine tüm ihracat yapan illerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Birliğimiz üyesi tüm Bölge ihracatçıları hem sektörel ve hem de bölgesel olarak temsil edilirken, İhracata dair yaşanan tüm problemlere müdahalemiz hızlı ve efektif olmaktadır.

Çevre ülkelerde yaşanan siyasi karışıklıklara ve tüm zorluklara rağmen, Sektörümüz Türkiye geneli 2017 yılı ihracatı %6,8 oranında artış gösterirken, AKAMİB olarak sektör ihracatında % 8 oranında artış ile 543 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Sektör İhracatında  %14 paya sahip olan AKAMİB'in ihracatında %58 pay ile Mobilyalar sektörü en önemli alt sektördür. En önemli ihraç pazarları ise Irak, Almanya, Suudi Arabistan, İsrail ve İtalya'dır.

2000 yılından bu yana ihracatı düzenli artış gösteren Birliğimiz, ihracat kapasitesini artırmak ve yeni pazarlara açılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kereste ve Palet Sektörüne yönelik Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi ve Desteklenmesi projemiz faaliyetlerine aralıksız devam ederken, farklı alt sektörlerimiz için de proje geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Birliğimiz sektörde yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, katma değerli inovatif üretimlerle yeni tekniklerin geliştirilmesi hedefiyle 4 sene art arda Mobilya AR-GE Proje Pazarı Etkinliklerini gerçekleştirmiş ve sektörümüze birbirinden değerli projeler sağlamıştır.

Çalışma Raporları