English
 

ATHİB'DEN PREMIERE VISION FUARI'NA ZİYARET

AKİB HEYETİ ÇUVAŞİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

AKİB'DEN DÖRT İLDE DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ

AKİB HEYETİ TATARİSTAN CUMHURBAŞKANINI ZİYARET ETTİ

İskenderun İrtibat Bürosu Tadilatı Hk.

AKİB İHRACATÇILARI TATARİSTAN' DA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı Alımı Yarışma Sınavı İlanı

AKİB ÜYESİ BAKLİYAT İHRACATÇILARI URGE PROJESİYLE SIAL'DEN GULFOOD'A GEÇTİ

 
Önceki Haber
Sonraki Haber
Tüm Haberler
 
   Bu bölümdeki içeriği görebilmek için bilgisayarınıza Adobe Flash Player yükleyiniz.
» Tüm Finansal Bilgiler
HAVA DURUMU » tüm şehirler
°C Mersin, Türkiye
AKİB'den HABERLER
DUYURULAR
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

ÖNEMLİ -DİİB Ek Süre Karar Çalışması

ÖNEMLİ -DİİB Ek Süre Karar Çalışması

İşlem Yapılmayacak DİİB'ler Hk. (DIR Otomasyon Sistemindeki Teknik Sorun Nedeniyle)

İşlem Yapılmayacak DİİB'ler Hk. (DIR Otomasyon Sistemindeki Teknik Sorun Nedeniyle)

İthalat Kayıt

İthalat Kayıt

AKİB İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni

AKİB İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni

GB Kapsamı TMO Tahsisatı (Makarnalık Buğday ve Mısır Satışı) Hakkında

GB Kapsamı TMO Tahsisatı (Makarnalık Buğday ve Mısır Satışı) Hakkında

Kırsal Kalkınma Projelerinden Faydalanma Toplantısı

Kırsal Kalkınma Projelerinden Faydalanma Toplantısı

Dahilde İşleme Rejimi ve TEV Uygulamaları Hakkında.

Dahilde İşleme Rejimi ve TEV Uygulamaları Hakkında.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

DİİB Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ÖNEMLİ

DİİB Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ÖNEMLİ

Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

Irak Sevk Öncesi Uygunluk Denetimi

Irak Sevk Öncesi Uygunluk Denetimi

Mali Uyarı; Şubat 2013 Tarihine Kadar Üyelik Yıllık Aidatlarının Ödenmesi Hk.

Mali Uyarı; Şubat 2013 Tarihine Kadar Üyelik Yıllık Aidatlarının Ödenmesi Hk.

2013/1 ve 2013/2 Sayılı Tebliğ'ler.

2013/1 ve 2013/2 Sayılı Tebliğ'ler.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

TMO Buğday Tahsisatı Hk.

TMO Buğday Tahsisatı Hk.

7 Aralık 2012 Organizasyon Daveti Hk.

7 Aralık 2012 Organizasyon Daveti Hk.

DİR. Karar Değişikliği

DİR. Karar Değişikliği

Mamul Madde ihracatı Karşılığı Satış Hk.

Mamul Madde ihracatı Karşılığı Satış Hk.

A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı

A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı

Ayniyet Tespiti Hakkında.

Ayniyet Tespiti Hakkında.

C Şekeri Hk. 135/1 Sayılı Karar'da Değişiklik

C Şekeri Hk. 135/1 Sayılı Karar'da Değişiklik

AKİB Akademi Hk.

AKİB Akademi Hk.

Sirküler TMO Arpa-Buğday Satışı Hakkında

Sirküler TMO Arpa-Buğday Satışı Hakkında

ÜYE YILLIK AİDAT BORCU HK.

ÜYE YILLIK AİDAT BORCU HK.

TÜRK NARENCİYESİNİN INTERNETTEN YURTDIŞI TANITIM PROJESİ

TÜRK NARENCİYESİNİN INTERNETTEN YURTDIŞI TANITIM PROJESİ

WORLDFOOD MOSCOW-2011

Narenciye ihracatında en büyük ihracat yapılan ülke olan Rusya Federasyonun'da 20. Moscowfood fuarı gerçekleşti.

DUBAİ FUARI

Bu yıl ilk kez milli düzeyde katılım gerçekleştirdiğimiz ve milli katılım organizatörlüğü Akdeniz İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilen World of Perishables Fuarı'na, Narenciye Tanıtım Grubu da 35 m2'lik bir standla katılmıştır

YARDIM KAMPANYASI HK.

YARDIM KAMPANYASI HK.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİNDEN SATILIK GAYRİ MENKUL

Akdeniz İhracatçı Birlikleri gayrimenkul satışına ait teknik şartname.

LİMON KESİM TARİHLERİ

Limon kesim tarihleri hk.

TEBLİĞ TASLAĞI HK.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “ Bazı Tüketici
Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde Ġçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine Ġlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” nın www.gtb.gov.tr adresindeki duyurular
bölümünde görüşe açıldığı iletilmekte ve anılan taslak hakkındaki görüş ve önerilerin “ Mevzuat
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ek-3'ünde yer alan Görüş Bildirme Formuna
işlenerek bildirilmesi talep edilmektedir.

YETKİSİZ İŞ TAKİBİ NİN ÖNLENMESİ HK

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerine yönelik 22.0l.20l5 tarihli 5379271 sayılı yazısında; yetkisiz iş takibinin
önlenmesine ilişkin müteaddit kereler talim at verilmesine rağmen gümrük müşavir
yardımcılarından alınan çeşitli dilekçelerde halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin i ş takibi
yapmasına imkan verildiği belirtilerek şikayet konusu edildiği, yetkisiz iş takibine izin verilmem esi
ve yetkisiz iş takibi yaptığı anlaşılan kişiler hakkında cezai ve idari tedbirler uygulanması
talimatlandırılmıştır.

TİM -DEİK / TÜRKMENİSTAN İŞ ADAMLARI HEYETİ HK

Meclisimiz ve DEİK organizatörlüğünde, Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu
dolayısıyla ülkemize gelecek olan ve ek 1'deki listede sunulan Türkmen İşadamı heyeti ile Türk
özel sektör temsilcileri arasında 3 Mart 2015 tarihinde DıĢ Ticaret Kompleksi'nde ikili
görüşmeler gerçekleştirilecektir.

ÖZBEKİSTAN KEK 4. DÖNEM TOPLANTISI HK.

“Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Türkiye­
Özbekistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısının,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ Eş Başkanlığında 31 Mart - 2 Nisan 2015
tarihleri arasında Taşkent'te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”

CEZAYİR EKONOMİK GELİŞMELER.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Meclisimize ulaşan bir yazıda,
Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda atıfla, Cezayir Ticaret Bakanı Amara
Benyounes ‘in basına yaptığı bir açıklamaya atfen, ihracat ve ithalat lisanslarına ilişkin kanun
taslağının hâlihazırda Parlamento'da onay sürecinde olduğunu ve söz konusu süreç tamamlanır
tamamlanmaz en geç iki hafta içerisinde uygulamaya konacağını açıkladığı belirtilmektedir.

BULGARİSTAN TİCARET VE REHBERİ HK.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü'nden Meclisimize ulaşan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizce “ 101 soruda
Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi” ile “ Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu” hazırlandığı
belirtilmektedir.

RUSYA FEDERASYONU İHRACATI DANIŞMAN ZİRAAT MÜHENDİSİ EĞİTİMİ HK.

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından Rusya Federasyonu' na taze meyve sebze
ihracatı yapan Mersin, Adana ve Hatay illerindeki firmaların danışman ziraat
mühendislerine 11/03/2015 Çarşamba günü saat 09:00' da Akdeniz İhracatçı
Birlikleri(MERSİN) binasında bir eğitim verilecek olup, katılım zorunludur.

NORTH CAROLINA HIGH POINT 2015 MOBİLYA FUARI HK

Dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacılarını bir
araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan North Caroline High Point 2015 Mobilya Fuarı milli
katılım organizasyonunun Genel Sekreterliğimizce yapılması planlanmaktadır.

EKVATOR HÜKÜMETİ NİN İNDEKSİYONLU OCAK PROJESİ HK

İlgi „de kayıtlı yazımızda T.C. Kito Büyükelçiliği 'nden Meclisimize gönderilen yazıya
atfen, Ekvator Hükümeti'nin başlıca devlet projesi olarak ülkedeki gazla çalışan ocakları elektrikli
(indüksiyonlu) ocaklara dönüştürmeyi öngördüğü ve bu projenin ülkedeki genel altyapı projelerinin
bir unsuru olarak hayata geçirileceği belirtilmişti.

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.

“Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonu ile,
Erzurum'da İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın
artmasına. Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu
konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla, yıllık iş programlarımız çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte olup

ALIM HEYETİ (Mersin Agrodays -10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı)

5-8 Mart 2015 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Mersin Agrodays- 10. Tarım Gıda Ve
Hayvancılık Fuarı'na yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Akdeniz İhracatçı
Birlikleri organizasyonunda Kosova ve Umman'dan bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirilecektir.
Söz konusu heyete ilişkin yabancı firma listesi Ek-2'de sunulmaktadır

9.ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORUMU HK

İlgi 'de kayıtlı yazımızda Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği
üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan 'a 6-7 Kasım 2014
tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-5 Mart 2015 tarihlerinde
Çırağan Palace Kempinski İstanbul 'da iki ülke Cumhurbaşkankarının katılımlarıyla, DEİK /
Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası
İşbirliğinde IX. Uluslararası Türkmenistan Yatının Formu' nun gerçekleştirilmesinin planlandığı
belirtilmişti.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI UYGULAMASI -BGH. HK..

Malumları olduğu üzere, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gümrüklerde yaşanan
sorunların çözümüne yönelik olarak iki ülkenin müzakereleri neticesinde 2008 Eylül ayında
imzalanan “Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ile Basitleştirilmiş Gümrük
Hattı Uygulaması (BGH) Meclisimiz koordinasyonunda 2008 yılında ilk olarak Rusya'nın Vnukova
Hava Limanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki pilot uygulama olarak başlatılmıştı. Ancak daha
sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu uygulamada sadece Favor Trans,
Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. Gümrükleme şirketi yetkilendirilmiştir.

IX ..ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORMU HK

DEİK'ten Meclisimize gönderilen yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
Türkmenistan'a 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-
5 Mart 2015 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da iki ülke Cumhurbaşkanlarının
katılımlarıyla, DEİK / Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde ve söz konusu İş
Konseyi'nin karşı kanadı görevini yürüten Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde IX.
Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu'nun gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
İlgili yazıda devamla aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

ÇEK CUMHURİYETİ SORUNLAR HK

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 09 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da,
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Jan
Mladek eş başkanlıklarında, Türkiye-Çek Cumhuriyeti VI. Dönem Toplantısı gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.

AZERBAYCAN VİZE MUAFİYETİ HK

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıya istinaden
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi III. Toplantısı neticesinde Azerbaycan
tarafından ilk etapta işadamlarımıza vize muafiyeti uygulamasına yönelik çalışmaların her iki ülke
Ekonomi Bakanlıkları sorumluluğunda başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, söz konusu
muafiyetten faydalanmak isteyen üyelerinizin bildirilmesi talep edilmişti

TÜRKİYE -AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN IV İŞ FORUMU HK.

“DEİK 'ten Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda ilki 15 Şubat 20 12 tarihinde Tiflis'te, ikincisi 9 Haziran 2012 tarihinde Kars'ta, üçüncüsü de 21 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan/Gebele'de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAG İF)'nin dördüncü toplantısının 6 Mart 2015 tarihinde Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

BELARUS'A YATIRIM YAPILMASI HK.

“Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Belarus makamları son dönemde Belarus'a Türk yatırımcıları çekmek amacıyla bir dizi faaliyette bulunmaktadırlar. Bu çerçevede ülkenin önde gelen serbest bölgelerinden Mogilev ve Grodno serbest bölgeleri yetkilileri Ocak ayında ülkemize yönelik bir bilgilendirme ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

RUSYA FEDERASYONU TAZE MEYVE SEBZE İHRACATI HK.

Malumunuz olduğu üzere Rusya Federasyonu' na taze meyve sebze ihracatı izne tabi olup, listeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 defa güncellenmektedir.

RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HK.

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu' na taze meyve ve sebze ihracatı izne tabi olup, liste güncellemesi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılmaktadır

BOSNA HERSEK METAL İŞLEME SEKTÖRÜ RAPORU HK

“Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Meclisimize ulaşan bir yazıda, Bosna Hersek'te yerleşik DUBOS d.o.o yatırım danışmanlık firmasından alınan bir sunum ve proje raporuna atfen, Bosna Hersek ve Avrupa Pazarına yönelik olarak metal işleme sektöründe ülkemiz firmaları ile iş birliği ve ortak yatırım imkanları konularında bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.

ANFAŞ FOOD PRODUCT VE BEVEX FUARI ALIM HEYETİ PROĞRAMI HK

"ANFAŞ Food Product ve Bevex 2015 İçecek Fuarı'na yönelik ve eşzamanlı olarak 23-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterliğimiz organizatörlüğünde bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirilecektir.

ÖZBEKİSTAN GÜMRÜK İDARESİ ZİYARETİ HK.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, 25-27
Şubat 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Sezai
UÇARMAK başkanlığındaki bir heyetin Özbekistan Gümrük İdaresi'ne resmi bir ziyaret
düzenlemesi öngörülmektedir.

KARAYOLU ÖN BİLDİRİM UYGULASI NIN İPTALİ HK..

02/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile
15/02/2015 tarihinden itibaren, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın giriş
gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce, emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları da içeren
bilgilerin gümrük idaresine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir

İSTANBUL KARBON ZİRVESİ -II HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ilki 3-5 Nisan 2014
tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Karbon Zirvesinin ikincisinin, 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde
‘'International Emission Trading Association (IETA)'' tarafından tekrar düzenleneceği
bildirilmektedir.

ANGOLA İTHALAT KOTASI HK

Luanda Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Angola tarafından 2015 yılı için bazı
tarım ürünlerinin ithalatında kota uygulanacağı belirtilmekte olup, söz konusu kota uygulamasının
ilişikte yer alan ürünleri kapsadığı ifade edilmektedir.” denilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Hakk. (Süre)

Son zamanlarda Bakanlığımıza vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın, Irak,
Suriye, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıklıkların halen çözüme
kavuşturulamamasından ötürü, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini
gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini
teminen ek süre talep edilmektedir.

ANGOLA TİCARET HEYETİ HK

“Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 28 Nisan- 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında Angola'ya yönelik ticaret heyeti düzenlenecek olup Başkent Luanda Şehrini kapsayarak söz konusu organizasyonda iş gezilerin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin stoklarında bulunan yaklaşık 238.000 ton ekmeklik buğday ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlüklerinde bulunan 137.555 ton mısır, ilgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa açılmıştır.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı Alımı Yarışma Sınavı İlanı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sınavla 2 ( İki ) Adet UzmanYardımcısı alınacaktır.

YAŞ MEYVE SEBZE DFİF TOPLANTISI

19/02/2015 Perşembe günü saat 13:00' da Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mersin Hizmet
Binasında (Adres: Limonluk mh. Vali Hüseyin Aksoy Cd. Yenişehir/MERSİN) DFİF' ler
hususunda son gelişmelerin değerlendirileceği ve paylaşılacağı geniş katılımlı bir toplantı
yapılacaktır.

SYN ADNAN YILDIRIM IN KAZAKİSTAN ZİYARETİ HK

Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Ekonomi Bakan
Yardımcımız Sayın Adnan YILDIRIM'ın, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) temsilcileri
ve yatırımcılardan oluşan bir heyetle 25-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Kazakistan / Almatı 'ya
bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

İNGİLTERE İŞ FORUMU- 23-ŞUBAT 2015 HK

İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord Livingston ve beraberindeki önde gelen İngiliz iş
dünyası temsilcilerinin Türkiye ziyaretleri kapsamında DEİK ve UKTI (Birleşik Krallık Ticaret ve
Yatırım Ofisi) işbirliğiyle 23 Şubat 2015 Pazartesi günü 11.30-14:30 saatleri arasında İstanbul
Ceylan Intercontinental Oteli'nde "Türkiye - İngiltere İş Forumu" düzenlenecektir. Programı ekte
yer alan İş Forumu'nu T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi ve Konuk Bakan Lord Livingston
da onurlandırarak her iki ülke iş dünyasına hitap edeceklerdir.

ALMANYA VE İSVİÇRE PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ankara' da 19
Mart 2015 tarihinde Türkiye-İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon
Toplantısı'nın (YDİK) ve 15 Nisan 2015 tarihinde ise Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık
Komisyonu (JETCO) 1.Dönem Toplantısı'nın Sayın Bakanımız ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı eş başkanlıklarında gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.

TÜRKİYE-MACARİSTAN İŞ FORUMU 24 ŞUBAT 2015 BUDAPEŞTE

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda; Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu'nun Macaristan'a resmi ziyareti vesilesiyle 24 Şubat 2015 Salı günü Budapeşte'de
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Macaristan Ticaret Ofisi iş birliğiyle Macaristan-Türkiye
İş Forumu'nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Shouguang Sebze Meyve Fuarı ve İthal Gıda Ürünleri Sergisi

10 Ocak itibariyle Çin (Shoguang) Sebze Meyve Fuarı'nın ve İthal Gıda Ürünleri
Sergisinin Türkiye Münhasır Temsilcisi oldu.

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yön etimi Genel Müdürlüğü tarafından bitkisel atık
yağların yönetiminin ülkemizde daha etkin ve günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla
hazırlanan "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" www.csb.gov.tr/gm/cygm web
adresinde "Mevzuat" başlığı altında "Taslaklar" bölümünde yer almaktadır.

Turinçgil ve Taze Sebze Ürünleri Hk.

Turunçgil ve Bazı Taze Sebze Ürünlerinin ihracatı ile ilgili ve menfaatinizi yakından
ilgilendiren yeni gelişmeler Birliğimize ulaşmış olup, Merkezimizden veya irtibat bürolarımızdan
bilgi alınması mümkündür.

GREYFURT SATIŞI HK.

Adana'da mukim bir üreticiden alınan greyfurt satışına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
İlgilenen firmaların aşağıda iletişim bilgileri bulunan irtibat kişisi ile iletişime geçmeleri rica olunur.

Mısır/Korunma Önlemi - Pamuk İpliği

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Mısır Dış Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde "Pamuk İpliği" (5205, 5206 ve 5207 GTİP'li)
ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması açıldığı ve mezkur soruşturma kapsamında 29
Aralık 2011 tarihinde ilgili ürün ithalatına kg başına 3.33 EGP (Mısır Poundu) geçici önlem
uygulanmasına karar verildiğinin daha önce bildirildiği ifade edilmektedir. Mısır makamları
tarafından 17 Temmuz 2012 tarihinde DTÖ'ye yapılan bildirimde, anılan tarihten 30 Aralık 2012
tarihine kadar kg başına 3.48 EGP, 31 Aralık 2012 tarihinden 30 Aralık 2013 tarihine kadar kg
başına 3.13 EGP ve 31 Aralık 2013 tarihinden 30 Aralık 2014 tarihine kadar kg başına 2 EGP nihai
önlem uygulanmasına karar verildiği bilgisi edinilmiştir.

Ürdün Korunma Önlemi Soruşturması - Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar

"Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Demir ve Alaşımsız Çelikten
Çubuklar" (7213.105, 7214.105, 7214.205, 7214.305, 7214.905, 7214.915, 7214.995,
7215.105 ve 7213 - Ürdün Gümrük Tarife Pozisyonuna göre) ithalatına yönelik 16 Haziran
2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 15.06.2015 tarihine kadar 70 JD (99 USD) ve
16.06.2015 ile 16.12.2015 tarihleri arasında 60 JD (85 USD) ek vergi şeklinde
uygulanmasına devam edilen korunma önlemi soruşturması kapsamında daha önce nihai
korunma önleminden muaf tutulmuş olan Çin Halk Cumhuriyeti, ihracat payının %3'ün
üzerine çıkmış olmasından hareketle, Ek'te de yer almakta olan, 6 Şubat 2015 tarihli DTÖ
bildirimi ile muaf listeden çıkarılarak belirtilen tarih itibarı ile bahsi geçen önlem kapsamına
alınmıştır." denilmektedir.

SYN EKONOMİ BAKANIMIZ. NİHAT ZEYBEKÇİ BAŞKANLIĞINDA GÜNEY KORE YE YÖNELİK TİCARET HEYTİ PROĞRAMI HK.

“Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ 'nin başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TiM) organizasyonu ve Uludağ İhracatçı birlikleri
(UIB) işbirliği ile 25-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Güney Kore'ye yönelik olarak bir "Ticaret
Heyeti Programı" düzenlenecektir .

TÜRKİYE SIRBİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLER SEMPOZYUMU 25 ŞUBAT BELGRAD HK

“İktisadi Araştırmalar Vakfı - Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği
koordinasyonunda, "Türkiye- Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi" konulu bir sempozyum
25 Şubat 2015 tarihinde, Belgrad 'da gerçekleştirilecektir. DEİK /Türkiye - Sırbistan İş Konseyi
olarak rol alacağımız toplantının programı ve katılım formu ekte yer almaktadır.

Hong Kong İhale Duyuruları Hk.

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği' nden alınan bir yazıda ; Hong Kong
yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin duyuru ( İngilizce ve tercümesi) ilgilenebilecek firma ve
kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderildiği ifade edilmektedir .

ARNAVUTLUK VE MEKADONYA İLE HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ HK.

“T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 'nden Kurulumuza iletilen yazıda,
ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları
(STA)'na "Hizmet Ticareti" bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelere başlanacağı
belirtilmektedir.

ÇALIŞMA TOPLANTISI /KIRGİZİSTAN.HK

“Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, 17 Şubat 2015
tarihinde Bişkek'te Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanlığı
organizasyonu ile "Kırgızistan 'da Küçük HES'leri Geliştirme ve Yatırım Olanakları '' konulu bir
çalışma toplantısı düzenlenecektir.

TÜRKİYE SIRBİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLER SEMPOZYUMU 25 ŞUBAT BELGRAD HK

“İktisadi Araştırmalar Vakfı - Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği
koordinasyonunda, "Türkiye- Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi" konulu bir sempozyum
25 Şubat 2015 tarihinde, Belgrad 'da gerçekleştirilecektir. DEİK /Türkiye - Sırbistan İş Konseyi
olarak rol alacağımız toplantının programı ve katılım formu ekte yer almaktadır.

KIRGIZİSTAN / İHALE HK.

“Kırgızistan Büyükelçiliği 'nden Dışişleri Bakanlığı 'na iletilen bir Nota 'ya istinaden;
Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazı ile

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROĞRAMI KAPSAMINDA YÜKLEME YAPILACAK GEMİLER HK.

“Limanımızda, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kapsamında düzenli olarak
gerçekleştirilen insani amaçlı gıda yardımı yüklerinin hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılması için konu gemilerin rıhtım yanaşma sıralarında; limanımızın operasyon imkanları,
rıhtım ve tarife şartları çerçevesinde öncelik sağlanmasına karar verilmiştir.

TİM-DEİK -ABD DE YATIRIM FIRSATLARI SEMİNERİ 9 ŞUBAT 2015 HK

“Meclisimiz ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizatörlüğünde, 9 Şubat 2015
tarihinde, 09:00-11:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda “ABD'de
Yatırım Fırsatları Semineri” gerçekleştirilecektir..

IX ..ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORMU HK

"DEİK'ten Meclisimize gönderilen yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
Türkmenistan'a 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-
5 Mart

ABİDJAN ULUSLARARASI FUAR VE FORUM DUYURULARI HK

T.C. Abidjan Ticaret Müşavirliği'nden Meclisimize ulaşan muhtelif yazılarda; Fildişi
Sahili'nin ticari başkenti Abidjan'da Mart ayı sonunda aşağıda detaylarına değinilen ticari
etkinliklere yer verilmekte olup bunlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin stoklarında bulunan yaklaşık 218.000 ton ekmeklik buğday, yazımız ekinde gönderilen (Ek:1), "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verilecektir.

LİMAN GİRİŞ KARTLARI HK.

Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği'nden alınan 29/01/2015-431 sayılı yazıda; ‘'Odanız/Derneğiniz üyesi firmalarda çalışırken işten ayrılan kişilere adlarına düzenlenen Liman Giriş Kartlarının iptal edilmesi

MUHTELİF NARENCİYE SATIŞ İHALESİ

MUHTELİF NARENCİYE SATIŞ İHALESİ

YAŞ MEYVE VE SEBZELERDE DERİM SONRASI VE RAF ÖMRÜ

YAŞ MEYVE VE SEBZELERDE DERİM SONRASI VE RAF ÖMRÜ

MIP Fiyat Listesi Hk.

MIP Fiyat Listesi Hk.

Elektronik Fatura Hk.

Elektronik Fatura Hk.

YETKİ VERİLMESİ HK.

YETKİ VERİLMESİ HK.

Standart Kriter Tasarısı hk.

Standart Kriter Tasarısı hk.

Dahilde İşleme Rejimi Hk. (Süre)

Dahilde İşleme Rejimi Hk. (Süre)

TARIM DANIŞMANLARI EĞİTİMİ HK.

TARIM DANIŞMANLARI EĞİTİMİ HK.

RUSYA FEDERASYONU TAZE MEYVE SEBZE İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ HK.

RUSYA FEDERASYONU TAZE MEYVE SEBZE İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ HK.

UKRAYNA' YA TAZE MEYVE SEBZE İHRACATI HK.

UKRAYNA' YA TAZE MEYVE SEBZE İHRACATI HK.

Türkiye - İran Tercihli Ticaret Anlaşması Hk.

Türkiye - İran Tercihli Ticaret Anlaşması Hk.

Ukrayna/Anti-Damping Soruşturması Hk.

Ukrayna/Anti-Damping Soruşturması Hk.

NARENCİYE İHALESİ HK.

NARENCİYE İHALESİ HK.

TGK ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ

TGK ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ

ABD İnşaat Demiri Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

ABD İnşaat Demiri Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

RUSYA FEDERASYONU TAZE MEYVE SEBZE İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ HK.

RUSYA FEDERASYONU TAZE MEYVE SEBZE İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ HK.

KESİM İHRAÇ TARİHLERİ HK.

KESİM İHRAÇ TARİHLERİ HK.

E-Fatura Hakkında-2

E-Fatura Hakkında-2

RF BİTKİSEL ÜRÜNLER MRL LİSTESİ HK.

RF BİTKİSEL ÜRÜNLER MRL LİSTESİ HK.

RUSYA FEDERASYONU YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ

RUSYA FEDERASYONU YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇI FİRMA LİSTESİ

20. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Fuarı

20. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Fuarı

RUSYA FEDERASYONUNA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.

RUSYA FEDERASYONUNA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.

2. İklimlendirme Sektörü Tasarım Yarışması'na Başvurular Başlıyor

2. İklimlendirme Sektörü Tasarım Yarışması'na Başvurular Başlıyor

RUSYA FEDERASYONUNA İHRACATTA ANALİZ UYGULAMASI HK.

RUSYA FEDERASYONUNA İHRACATTA ANALİZ UYGULAMASI HK.

KİMYA AR-GE PROJE PAZARINDA FİNAL HEYECANI

KİMYA AR-GE PROJE PAZARINDA FİNAL HEYECANI

VAŞİNGTON VE LAMAS KESİM İHRAÇ

VAŞİNGTON VE LAMAS KESİM İHRAÇ

RF İHRACAT BAŞVURU PROSEDÜRÜ

RF İHRACAT BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında (2014/5 Tebliğ-2-)

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında (2014/5 Tebliğ-2-)

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında (2014/5 Tebliğ-1-)

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında (2014/5 Tebliğ-1-)

ABD telafi Edici Vergi Soruşturması - Hat Boruları

ABD telafi Edici Vergi Soruşturması - Hat Boruları

Avustralya Anti-damping Soruşturması - İnşaat Demiri

Avustralya Anti-damping Soruşturması - İnşaat Demiri

Slovakya KEK Toplantısı Hk.

Slovakya KEK Toplantısı Hk.

DİR Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı Hk.

DİR Kapsamında Yemlik Buğday İthalatı Hk.

Mısır Korunma Önlemi Soruşturması - İnşaat Demiri

Mısır Korunma Önlemi Soruşturması - İnşaat Demiri

Fas Anti-Damping Soruşturması - Sıcak Haddelenmiş Sac

Fas Anti-Damping Soruşturması - Sıcak Haddelenmiş Sac

2014/8 Sayılı Karar Hk. (97/5 sayılı Tebliğ'in yürürlükten kaldırılması)

2014/8 Sayılı Karar Hk. (97/5 sayılı Tebliğ'in yürürlükten kaldırılması)

M. SEEDLES KESİM İHRAÇ

M. SEEDLES KESİM İHRAÇ

Kamerun - Çimento ve Şeker İthalatına Kısıtlama

Kamerun - Çimento ve Şeker İthalatına Kısıtlama

AB Anti-damping Soruşturması - Alüminyum Yapraklar

AB Anti-damping Soruşturması - Alüminyum Yapraklar

Avrupa Birliği Analog Ülke Talebi hk.

Avrupa Birliği Analog Ülke Talebi hk.

SATSUMA MANDALİNA KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HK.

SATSUMA MANDALİNA KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HK.

MIP Kurban Bayramı Çalışma Programı

MIP Kurban Bayramı Çalışma Programı

Dahilde İşleme Rejimi ve Devlet Yardımları Bilgilendirme Toplantısı

Dahilde İşleme Rejimi ve Devlet Yardımları Bilgilendirme Toplantısı

Yanaşma Penceresi Uygulaması Hk.

Yanaşma Penceresi Uygulaması Hk.

Resmi GazeteReach
Şubat / 2011
 
19 14:00
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum
22 10:00 Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
24 11:00 Nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
25 13:30 Vo eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum