English
 

MERSİNLİ İHRACATÇILAR TİMAKADEMİ İLE TANIŞTI

ÇUKUROVA BÖLGESİ İNOVASYONLA COŞACAK

ETİYOPYA ALIM HEYETİ AKİB'DE AĞIRLANDI

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı için Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi

St.Petersburg VIP Alım Heyeti

TÜRKİYE İLAÇ FIRMALARI AKMİB İLE DUBAI DUPHAT 2015'TE BOY GÖSTERDİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI

 
Önceki Haber
Sonraki Haber
Tüm Haberler
 
   Bu bölümdeki içeriği görebilmek için bilgisayarınıza Adobe Flash Player yükleyiniz.
» Tüm Finansal Bilgiler
HAVA DURUMU » tüm şehirler
°C Mersin, Türkiye
AKİB'den HABERLER
DUYURULAR
EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

ÖNEMLİ -DİİB Ek Süre Karar Çalışması

ÖNEMLİ -DİİB Ek Süre Karar Çalışması

İşlem Yapılmayacak DİİB'ler Hk. (DIR Otomasyon Sistemindeki Teknik Sorun Nedeniyle)

İşlem Yapılmayacak DİİB'ler Hk. (DIR Otomasyon Sistemindeki Teknik Sorun Nedeniyle)

İthalat Kayıt

İthalat Kayıt

AKİB İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni

AKİB İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni

GB Kapsamı TMO Tahsisatı (Makarnalık Buğday ve Mısır Satışı) Hakkında

GB Kapsamı TMO Tahsisatı (Makarnalık Buğday ve Mısır Satışı) Hakkında

Kırsal Kalkınma Projelerinden Faydalanma Toplantısı

Kırsal Kalkınma Projelerinden Faydalanma Toplantısı

Dahilde İşleme Rejimi ve TEV Uygulamaları Hakkında.

Dahilde İşleme Rejimi ve TEV Uygulamaları Hakkında.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

DİİB Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ÖNEMLİ

DİİB Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ÖNEMLİ

Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

Irak Sevk Öncesi Uygunluk Denetimi

Irak Sevk Öncesi Uygunluk Denetimi

Mali Uyarı; Şubat 2013 Tarihine Kadar Üyelik Yıllık Aidatlarının Ödenmesi Hk.

Mali Uyarı; Şubat 2013 Tarihine Kadar Üyelik Yıllık Aidatlarının Ödenmesi Hk.

2013/1 ve 2013/2 Sayılı Tebliğ'ler.

2013/1 ve 2013/2 Sayılı Tebliğ'ler.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

TMO Buğday Tahsisatı Hk.

TMO Buğday Tahsisatı Hk.

7 Aralık 2012 Organizasyon Daveti Hk.

7 Aralık 2012 Organizasyon Daveti Hk.

DİR. Karar Değişikliği

DİR. Karar Değişikliği

Mamul Madde ihracatı Karşılığı Satış Hk.

Mamul Madde ihracatı Karşılığı Satış Hk.

A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı

A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı

Ayniyet Tespiti Hakkında.

Ayniyet Tespiti Hakkında.

C Şekeri Hk. 135/1 Sayılı Karar'da Değişiklik

C Şekeri Hk. 135/1 Sayılı Karar'da Değişiklik

AKİB Akademi Hk.

AKİB Akademi Hk.

Sirküler TMO Arpa-Buğday Satışı Hakkında

Sirküler TMO Arpa-Buğday Satışı Hakkında

ÜYE YILLIK AİDAT BORCU HK.

ÜYE YILLIK AİDAT BORCU HK.

TÜRK NARENCİYESİNİN INTERNETTEN YURTDIŞI TANITIM PROJESİ

TÜRK NARENCİYESİNİN INTERNETTEN YURTDIŞI TANITIM PROJESİ

WORLDFOOD MOSCOW-2011

Narenciye ihracatında en büyük ihracat yapılan ülke olan Rusya Federasyonun'da 20. Moscowfood fuarı gerçekleşti.

DUBAİ FUARI

Bu yıl ilk kez milli düzeyde katılım gerçekleştirdiğimiz ve milli katılım organizatörlüğü Akdeniz İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilen World of Perishables Fuarı'na, Narenciye Tanıtım Grubu da 35 m2'lik bir standla katılmıştır

YARDIM KAMPANYASI HK.

YARDIM KAMPANYASI HK.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİNDEN SATILIK GAYRİ MENKUL

Akdeniz İhracatçı Birlikleri gayrimenkul satışına ait teknik şartname.

LİMON KESİM TARİHLERİ

Limon kesim tarihleri hk.

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ VE ZİRAİ KARANTİNA ANALİZ RAPORLARINA TABİ GEMİLERİN RIHTIM PLANLAMASI HK

Limanımıza dökme katı ve dökme sıvı yük tahliyesi gerçekleştirmek üzere gelen gemilerde, Tanın il Müdürlüğü ve Zirai Karantina analiz sonuçlarına tabi yüklerin gümrük işlemlerinin, gemiler rıhtıma yanaştıktan sonra da devam etmesi nedeniyle, tahliye operasyonlarına başlanılamamaktadır. Söz konusu beklemelerden dolayı, limanımızdan hizmet almayı bekleyen diğer gemilerin demirde beklemelerine sebep olunmaktadır.

KAREYER GÜNÜ DUYURUSU HK

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz “Kariyer Günü” ile ilgili ekte bulunmakta olan formun Tekstil ve Hammadde, Hazır Giyim ve Konfeksiyon grubu üyelerinize iletilmesi için gereğini arz ederiz.” Denilmektedir.

Dolaşım Belgeleri Satış ve Onay Hakkında

Malumları olduğu üzere, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan değişiklik ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesine "TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.l dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması." şeklindeki (d) bendi eklenmiş olup, Birliğimiz ihracatçılar ve/veya gümrük müşavirliklerine söz konusu belgelerin satış ve onay işlemlerinde yetkilendirilmiştir.

DUYURULAR HK

T.C. Viyana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğince, Avusturya İstatistik Kurumu­ STATISTIKAUSTRIA verileri esas alınarak aylık yapılan bir çalışma, üyelerinize duyurulmasını teminen ekte sunulmaktadır.

MEKSİKA EXPOCİHAC YAPI FUARI 2015 ÜYE DUYRUSU HK

Meksika'nın Mexico City şehrinde 13 - 17 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Expo Cihac 2015” Yapı Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk defa İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Tasarım Hk.

.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/03/2015 tarih 35224 sayılı ve “Tasarım” konulu yazılarında; 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”de değişiklik yapılmasına ilişkin 2014/4 sayılı Tebliğin 21/12/2014 tarih ve 29212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, yazıda devamla, mezkur Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosunun ekte iletilmekte olduğu ve söz konusu Mevzuat metnine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

2015 KARADAĞ BELEDİYELERİNDE MÜTEAHTLİK İHALELERİ HK

2015 yılı Karadağ Belediyelerinde Müteahhitlik alanında yapılacak ihalelerin listesi ektedir” denilmektedir.

Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış (Buğday)

Yapılan değerlendirmede un ve bulgur fabrikalarının yanında mamul madde ihracatları karşılığı bisküvi fabrikalarına da 2009-2010-2011 ürünü ekmeklik buğdaylar ile Edirne ve Kırklareli Şube Müdürlükleri açık yığın stoklarından satış yapılabilmesi uygun görülmüştür.

HİNDİSTAN TİCARET HEYETİ HK

Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Adnan YILDIRIM başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ege ihracatçı Birlikleri işbirliği ile 06 - 09 Nisan 2015 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

C-Şekeri (İTHALAT İZNİ)

Bilindiği üzere, 2014/15 pazarlama yılında C şekeri üreti minin oluşmaması ve A kotası şekerden C şekerine aktarımın önceki yıllar onalarnasının yarısı kadar gerçekleşmesi durumunu tespit eden Kurumumuz ivedilikle, ihracatçıların ihraç mamullerinde kullanacakları C şekeri taleplerinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında karşılaıunası için Ekonomi Bakanlığı'na bildirimde bulunmasını müteakip, Ekonomi Bakanlığı 'ndan imalatçı /ihracatçıların C şekeri taleplerinin karşılanmasında bir darboğaz yaşanmaması için Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat açılmıştır.

Yurtdışı Ofis-Mağaza ve Tanıtım hk.

2014/3 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 12/12/2014 tarihli 29203 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, yazıda devamla, mezkur Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede yapılan değişikliklerin 19/03/2015 tarihinde uygun görülerek onaylandığı ve yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosunun ek'te iletilerek söz konusu Mevzuat metnine http://www.ekonomi.gov.tr/ web sayfasından ulaşılabileceği, ifade edilmekte olup, bahsi geçen değişiklik tablosu ek'te yer almaktadır.

FAC SERTİFİKASI HK

Moskova Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'mızdan Meclisimize gönderilen bir yazıda, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği icra organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun Moskova'daki merkezine bir ziyaret yapıldığı ifade edilmektedir.

KARADAĞ BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PROJELERİ. HK

Karadağ Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, 2015 yılı için Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü'nün ihalesini yapacağı projelerin listesi gönderilmiştir.

VİETNAM TİCARET HEYETİ HK

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sn. İbrahim ŞENEL başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliği ile 14 - 17 Nisan 2015 tarihleri arasında Vietnam 'a yönelik bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

İŞ FORUMU HAKKINDA

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız yazıya istinaden, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Alassane Ouattara, 25-27 Mart 2015 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyaret vesilesiyle 27 Mart 2015 Cuma günü, Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde, 10:30-17:30 saatleri arasında Türkiye-Fildişi Sahili İş Forumu düzenlenecektir. Söz konusu Forum kapsamında yaklaşık 100 Fildişi Sahilli işadamının katılımıyla sektörel ikili görüşmeler yapılacaktır. Firma listesi ekte yer almaktadır.

DEİK / NİKARAGUA CUMHURBAŞKANI ÖZEL BAKANI DR PAUL OGUİST KELLY İLE TOPLANTI 26 MART 2015 HK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda; Nikaragua Cumhurbaşkanı Özel Bakanı Dr. Paul Oquist Kelly'nin Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım'ın davetlisi olarak 26 Mart 2015 tarihinde Türkiye'de bulunacağı ve bu kapsamda, DEİK tarafından , Nikaragua ile Türkiye arasındaki işbirliği fırsatlarının görüşüleceği bir yuvarlak masa toplantısının, 26 Mart 2015 tarihinde, 10.30-12.30 saatleri arasında, TOBB Plaza, İstanbul'da düzenleneceği bilgisi Meclisimize iletilmiştir.

SLOVANYA -SLOVAKYA VE ROMANYA SORUNLAR HK

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 'nden alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mart - 1 Nisan 2015 tarihleri arasında Slovenya, Slovakya ve Romanya'yı ziyaret edeceği ve T.C Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi 'nin de söz konusu ziyarete katılım sağlayacağı belirtilmektedir

2011/1 sayılı Tebliğe UUE Genelgesi Değişikliği hk.

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelge ve eklerinin Bakanlık Makamının 12/03/2015 tarih ve 2015/1668 sayılı Onayı ile yeniden düzenlenerek Bakanlıkları web sitesinde yayınlanmış olduğu, yazıda devamla, söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin, 2011/1 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in yürürlüğe girdiği 17/01/2015 tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanacağı, ifade edilmekte olup, bahsi geçen değişiklik tablosu ek'te yer almaktadır.

TÜRKİYE-FİLDİŞİ SAHİLİ İŞ FORUMU 27 MART 2015 İSTANBUL HK.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atfen; Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Alassane Ouattara'nın, 25-27 Mart 2015 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 27 Mart 2015 Cuma günü, Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde, 10:30-17:30 saatleri arasında Türkiye-Fildişi Sahili İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı için Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 2 (İki) Uzman Yardımcısı personel alım ilanımıza ilişkin sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi...

9. YILLIK TÜRKİYE TİCARET VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI HK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, Exporta Publishing & Events tarafından DEİK kurumsal işbirliği ile 25-26 Mart 2015 tarihlerinde Raffles Istanbul 'da "9. Yıllık Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı" (9th Annual Türkey Trade & Export Finance Conference) düzenleneceği, konferansın açılışında T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi 'nin konuşma yapacağı belirtilmektedir.

FÜMİGASYON UYGULAMALARI HK

13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 'nun 15. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi gereği; "Zararlı organizma ile mücadeleyi, ticari amaçla yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan onay almak zorundadır

TÜRKİYE -TANZANYA İŞ KONSEYİ HK

Türkiye-Tanzanya İş Konseyi'ne yönelik ilgiyi tespit etmek ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin daha etkin şekilde geliştirilebilmesi amacıyla bir anket çalışması yürütmekteyiz. Hazırladığımız anketin üyelerinize duyurulması yönünde desteğinizi esirgemeyeceğiniz inancıyla, ilgilenen üyelerinizin ekteki anket formunu doldurarak, 3 Nisan 2015 Cuma gününe kadar DEİK'e (Tel: 0212 339 50 70, E-mail: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmesi hususunu görüşlerinize sunarım” denilmektedir.

FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURBAŞKANI İŞ FORUMU SEKTÖREL İKİLİ GÖRÜŞMELER HK

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız yazıya istinaden, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Alassane Ouattara, 25-27 Mart 2015 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyaret vesilesiyle 27 Mart 2015 Cuma günü, Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde, 10:30-17:30 saatleri arasında Türkiye-Fildişi Sahili İş Forumu düzenlenecektir. Söz konusu Forum kapsamında yaklaşık 100 Fildişi Sahilli işadamının katılımıyla sektörel ikili görüşmeler yapılacaktır. Firma listesi bilahare duyurulacaktır.

TAYVAN İŞADAMLARI HEYETİ HK

Meclisimiz organizasyonu ve THY işbirliği ile 04 - 07 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tayvan'a yönelik işadamları heyeti düzenlenecek olup, başkent Taipei şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda, iş gezilerinin yanısıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

ANGOLA TİCARET HEYETİ HK

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 28 Nisan - 1Mayıs 2015 tarihleri arasında Angola'ya yönelik ticaret heyeti düzenlenecek olup başkent Luanda şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yan ısıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

C ŞEKERİ HAKKINDA

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat: 2006/12 saydı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.

Çin Sektörel Tic. Hey. Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 18-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti/Pekin-Şanghay-Guangzhou'ya “Yaş Meyve ve Sebze” ürünlerini kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilecektir

Avustralya Anti-damping Soruşturması - İnşaat Demiri

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avustralya Anti-Damping Komisyonu tarafından 16 Ekim 2014 tarihinde, ülkemiz, Endonezya ve Tayvan menşeli "İnşaat Demiri" (7213.10, 7214.20, 7227.90 ve 7228.30 GTİP'li) ithalatına yönelik bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmiştir.

ABD/Anti-damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Tayland menşeli "Demir veya Çelikten Demetlenmiş Teller" (7312.10 GTİP'li) ithalatına yönelik 28 Ocak 2004 tarihinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemlerine ilişkin 03 Kasım 2014 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının (NGGS) tamamlandığı ifade edilmektedir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI

Birliklerimiz 2014 yılı SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri...

FİLDİŞİ SAHİLİ SORUNLAR HK

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen; Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Dramane Outtara'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 26 Mart 2015 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmektedir

POLONYA SORUNLAR HK.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıya atıfla, Polonya Dış işleri Bakanı Sayın Grzegorz Schetyna'nın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti. Bu defa, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan ulaşan bir yazıda, anılan ziyaret kapsamında dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Polonya pazarında karşılaştıkları sorunlar ile anılan toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir

ETİYOPYA TİCARET HEYETİ- 18 MART 2015 İSTANBUL HK

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in yazısına atfen; DEİK ve MÜSİAD organizatörlüğünde, 16-20 Mart 2015 tarihleri arasında ülkemize ziyarette bulunacak Etiyopyalı işadamı heyeti ile Türk özel sektör temsilcileri arasında 18 Mart 2015 tarihinde MÜSİAD Genel Merkezi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilmektedir

KOBİ EĞİTİMİ SEMİNERİ. HK

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Sağlam KOBİ Proje Koordinatorlüğü organizasyonunda 23 Mart 2015 Pazartesi günü saat 10.00 da Mersin Ticaret ve Sanayi Odas1 4.kat Meclis Salonunda "Sağlam KOBİ Eğitim Semineri" düzenlenecektir .

PAKİSTAN -VE MACARİSTAN RESMİ ZİYARETLER SONUÇ RAPORLARI HK

T.C. Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU' nun Pakistan ve Macaristan resmi ziyaretleri vesilesiyle, DEİK tarafından organize edilen özel sektör heyetinin detaylarını ve sonuç raporunu ekte bilgilerinize sunulmuştur” denilmektedir

DÜKÜMANTASYON BİRİMİ İLE TÜRK PATENT ENÜSTÜSÜ İŞBİRLİĞİ HK

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Dökümantasyon Birimi ile Türk Patent Enstitüsü işbirliğinde, 17 Mart 2015 Salı günü 13:00-17:00 saatleri arasında MTSO 4.Kat Meclis Salonunda, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca Sınai Mülkiyet Farkındalık Semineri gerçekleştirilecektir. Katılım ücretsiz olduğu seminere isteyen üyelerinizin www.mtso.org.tr sayfasından kayıtlarını yaptırabilecekleri hususunda gereğini rica ederiz” Denilmektedir

HİNDİSTAN/ MUMBAİ TİCARET HEYETİ HK

Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Adnan YILDIRIM başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliği ile 06 - 09 Nisan 2015 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Etiyopya Alım Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Etiyopya Alım Heyeti Programı gerçekleştirilecektir. Söz konusu heyete ilişkin yabancı firma listesi Ek-2'de sunulmaktadır

FACHPACK 2015 FUARI ÖN BAŞVURUSU HK

Nürnberg/ Almanya'da 29 Eylül-01 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek “FACHPACK 2015” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

AHMET DAVUTOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYETİN PORTEKİZ RESMİ ZİYARTİ RAPORU HK

T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Portekiz'e resmi ziyareti vesilesiyle, 2-4 Mart 2015 tarihlerinde DEİK tarafından organize edilen özel sektör heyeti ziyaretinin detayları ve Ortak Bildiriyi de içeren ilişkin Sonuç Raporunu ekte yer almaktadır” denilmektedir.

KAZAKİSTAN YATIRIM PROJELERİ HK.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Adnan Yıldırım başkanlığında 25 - 27 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenen Almatı ticaret ve yatırım heyeti ziyareti sırasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Sayın Yerlan Sagadiyev'in önümüzdeki dönemde Türkiye ile Kazakistan arasında yatırım iş birliği konusunda yeni bir mekanizma kurulabileceğini ifade edilmiştir.

TÜRKİYE-MAKEDONYA İŞ KONSEYİ TOPLANTISI 23-24 MART ÜSKÜP HK.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Makedonya İş Konseyi olarak 23-24 Mart 2015tarihlerinde, Makedonya'daki işbirliği fırsatlarını ve iki ülkenin Afrika pazarında ortak iş yapma hususlarını değerlendirmek üzere heyet ziyaretinde bulunulacağı belirtilmektedir.

ETİYOPYALI İŞADAMI HEYETİ HK.

Kurulumuz ve DEİK Kurucu Kuruluşu MÜSİAD organizatörlüğünde, 16-20 Mart tarihleri arasında ülkemize ziyarette bulunacak Etiyopyalı işadamı heyeti ile Türk özel sektör temsilcileri arasında 18 Mart 2015 tarihinde MÜSİAD Genel Merkezi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE -POLONYA İŞ FORUMU 26 MART 2015 HK.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, Polonya Dışişleri Bakanı Sayın Katarzyna Kaeperezyk'in Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında Polonya Ticaret Odası işbirliğiyle 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 09.30-13.30 saatleri arasında Condrad Otel İstanbul'da Türkiye - Polonya iş Forumu gerçekleştirileceği, ve anı lan iş forumunda Sayın Bakanlar Nihat Zeybekçi ve Katarzyna Kaeperezyk'in her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitap edecekleri belirtilmektedir.

BOSNA HERSEK FUARLARI HK.

İstanbul Ticaret Odası tarafından 1999 yılından itibaren hedeflenen bölgelerin ekonomi merkezlerinde Türk Ürünleri Fuarları gerçekleştirmektedir. Türk Ürünleri Fuarları zincirinde Bosna Hersek ayrı bir öneme sahip olup 2003,2005,2007,2009,2012 yıllarında odamızca 5 defa Bosna Hersek'te Türk Ürünleri Fuarları başarıyla düzenlenmiştir.

İHALE DUYURUSU -NAMİBYA

T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Namibya Devlet Telekom Firmasının açtığı bir ihale kapsamında ilgili kuruluşun 3 yıllığına fiber optik kablolar ve diğer telekomünikasyon ekipmanları tedarik edeceği, söz konusu ihaleye başvuruların 17 Mart 2015 tarihine kadar devam edeceği ve ilgilenen firmalardan kablo ve malzeme örneği talep edildiği belirtilmektedir.

FUAR DESTEKLERİ HK.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/02/2015 tarih 20834 sayılı, "Fuar Destekleri” konulu yazılarında; Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğin 9. maddesinin 3. fıkrasının "Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.” hükmünü amir olmakla beraber 11/04/2013 tarih ve 2934 sayılı talimatlarında, fuarın bitiş tarihini müteakip 3 aylık müracaat süresi ve eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından tebligat yapılması halinde verilen bir aylık ilave süre de dahil olmak üzere, katılımcı firmanın bu süre zarfında yurt dışı fuar destek başvurusunu prestijli fuar katılımı olarak değiştirmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin Bakanlıkları talimatının Genel Sekreterliklere bildirildiği, belirtilmektedir.

TEKSTİL VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ARGE PROJE PAZARI VE TASARIM YARIŞMASI ETKİNLİKLERİ HK

2023 ihracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilme si, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü "Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları", 28 Mayıs 2015 Perşembe günü "Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması " ve 29 Mayıs 2015 Cuma günü "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi" eş zamanlı olarak Bursa Merinos AK.KM (Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi) de gerçekleştirilecektir.

REACH - CLP HABER BÜLTENİ. HK

Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir.

Ukrayna Binek Otomobiller Korunma Önlemi

14 Temmuz 2011 tarihinde Ukrayna tarafından "Binek Otomobiller (Ukrayna Gümrük Tarife Sistemi'ne göre 8703.22.10.00 ve 8703.23.19.10 GTİP'li) ithalatına karşı başlatılan Korunma Önlemi Soruşturması kapsamında Ukrayna Dış Ticaret Komisyonu tarafından 13 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle %6,46-%12,95 oranlarında nihai korunma önlemi uygulanmasına karar verilmişti. Daha sonra, söz konusu önlemin, mezkur GTİP'lerde yer alan "hibrit motoru" olan otomobillerde geçici bir süreyle (20 Nisan 2013 tarihinden 28 Şubat 2014 tarihine kadar) uygulanmamasına dair Ukrayna tarafından karar alınmıştı.

TÜRKİYE -POLONYA İŞ FORUMU 26 MART 2015 HK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, Polonya Dışişleri Bakanı Sayın Katarzyna Kacperczyk'in Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında Polonya Ticaret Odası işbirliğiyle 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 09.30-13.30 saatleri arasında Conrad Otel İstanbul'da Türkiye - Polonya İş Forumu gerçekleştirileceği, ve anılan i ş forumunda Sayın Bakanlar Nihat Zeybekçi ve Katarzyna Kacperczyk' in her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitap edecekleri belirtilmektedir.

TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI İZMİR BULUŞMASI HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, her yıl İstanbul'da düzenlediğimiz Türkiye İnovasyon Haftası'nı Anadolu'ya yaymak amacıyla İhracatçı Birliklerimizin faaliyet gösterdiği illerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. "Türkiye İnovasyon Haftası Anadolu Buluşmaları" olarak adlandırdığımız etkinliklerin birincisini 29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde yaklaşık 5.000 kişinin katılımıyla İzmir'de, ikincisini 21-22 Ekim tarihlerinde yine yaklaşık 5.000 kişinin katılımıyla Ankara'da ve üçüncüsünü ise 5-6-7 Kasım 2014 tarihlerinde 8.000 kişiyi aşkın katılımla Gaziantep 'te düzenledik.

2. Geleneksel Osmaniye OSB Ekonomi Zirvesi

Osmaniye Valimiz Sn.Kerem Al'ın katılımıyla onurlandıracağı "2. Geleneksel Osmaniye OSB ekoomi Zirvesi " Başlıyor...

RUSYA FEDERASYONU' NA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.

Ekonomi Bakanlığı' ndan alınan 05/03/2015 tarihli yazıda özetle, 03/03/2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' nda bir yapılan toplantı sonrası taahhütname değişmiş olup, ek 1' de bulunan “Rusya Federasyonu' na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi”' nde yer alan firmaların, ek 2' de yer alan taahhütnameyi 10/03/2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' nda olacak şekilde kargo etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

ZİMBABVE'DEKİ YATIRIM İMKANLARI HK.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan ulaşan bir yazıya atıfla, Türkiye- Zimbabve İş Konseyi 'nin kuruluş çalışmalarına başlandığı, bunun yanı sıra iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) mekanizmasının kurulmasının da önem taşıdığı ve bu itibarla Harare Büyükelçiliğim izce gerekli temaslarda bulunulacağı belirtilmektedir.

ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ. HK

T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden Meclisimize gönderilen yazıya istinaden, Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayrı resmi tercümesinin bir örneği ekte iletilmektedir.

TUNUS BİLGİ NOTU TALEBİ HK

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli'nin Uluslararası Zeytin Konseyi kapsamında 2015 yılı Nisan ayında Tunus'a bir ziyaret gerçekleştirileceği ve bu ziyaret kapsamında ikili görüşmeler düzenleneceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, anılan görüşmelerde dile getirilmek üzere ihracatçılarımızın Tunus pazarında karşılaştıkları sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

AZERBAYCAN HK.

Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Azerbaycan ile ülkemiz arsındaki uzun dönemli ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teminen firmalarımızın Azerbaycan'daki yatırım olanakları hakkında bilgilendirilmesi ve yatırım imkânlarının yerinde incelenmesi amacıyla ülkemiz işadamlarının katılımlarıyla Azerbaycan'a yönelik bir heyet ziyareti düzenlenmesi planlanmakta olup, Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım faaliyetlerine yönelik ilişkilerimiz, ortak dil, tarih ve kültür bağlarımız dikkate alındığında söz konusu ülkenin iş adamlarımız için önemli fırsat oluşturduğu düşünülmektedir.

SIRBİSTAN SLOVENYA BİLGİ NOTU TALEBİ. HK.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2015 yılı ilk yarısı içinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli başkanlığında düzenlenecek Bakanlık heyetleri ile Slovenya ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

GÜRCİSTAN / SOĞUK HAVA DEPOSU İNŞASI HK

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen bir yazıda, Gürcistan'ın JSC “Partnership Fund” isimli firmasının soğuk hava deposu inşası projesini geliştirmek için ortak yatırımcı aradığı belirtilmektedir. Bahse konu projeye ilişkin detaylı bilgiler bir örneği ekte iletilen broşürde yer almaktadır.

ABD Tüp ve Borular / Telafi Edici Vergi Soruşturması Talebi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” (7306.30 ve 7306.90 GTİP'li) ithalatına sübvansiyona karşı telafi edici vergi uygulandığı ve bu kapsamda, 2 Mart 2015 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Mart ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilerek, anılan bildirime http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-03-02/pdf/2015-04346.pdf linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Avustralya - Filmaşin Antidamping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avustralya Anti-damping Komisyonu tarafından 10 Nisan 2014 tarihinde Türkiye, Endonezya ve Tayvan menşeli "Bobin çubuk-filmaşin" (7213.91.00 ve 7227.90.90 GTİP'li) ithalatına yönelik başlatılan anti-damping soruşturmasının Ön Karar Raporu'nun yayınlandığı ifade edilmektedir.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ' NE KİRAZ İHRACATI HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü' nden alınan, Türk Kirazının Çin' e ihraç edilmesi için gerekli Bitkisel Karantina Şartlarına İlişkin Protokol taslağı ekte iletilmektedir.

VALENCIA PORTAKAL SATIŞ İHALESİ HK.

Dalaman Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nden alınan 05/03/2015 tarihinde gerçekleşecek Valencia portakal satış ihalesine ilişkin yazı detayları ekte bulunmaktadır.

TÜRKİYE -MALEZYA KEK 3. DÖNEM TOPLANTISI HK.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, eş başkanlığı Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç tarafından deruhte edilen Türkiye-Malezya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3.Dönem Toplantısı 23-24 Mart 2015 tarihlerinde Kuala Lumpur'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

TÜRK EKİMBANK KREDİLERİ -BANGLEDEŞ. HK.

“Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekinde Dakka Ticaret Müşavirliğimizce iletilmiş bulunan, Türk Eximbank Heyeti'nin 04-07 Şubat 2015 tarihleri arasında Dakka'da gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin hazırladıkları bilgi notunun yer aldığı yazı ilişikte olup, ihracatçılarımıza konunun duyurulması hususları rica olunur” denilmektedir.

Romanya (Köstence) İşadamları Heyeti (31 Mart-3 Nisan 2015)

Türk Hava Yolları ile yapılan protokol çerçevesinde, Karadeniz kıyısının en büyükliman kenti Romanya/Köstence'ye azami 25 iş adamımız ile birlikte 31 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında iş adamları heyeti gerçekleştirilecektir.

SAYIN BAKANIMIZIN FİLİSTİN HAKKINDA TALİMATLARI

“Sayın Bakanımız Nihat Zeybekçi, 7 Şubat 2015 tarihinde İstanbul 'da Filistin -Türk İşadamları Birliği tarafından, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye: Filistin'in Dünyaya Açılan Kapısı" başlıklı Konferans programı kapsamında Filistin Devleti Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Dr. Muhammed Mustafa ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme esnasında Filistin 'de tekstil ve konfeksiyon sektörünün geliştirilmesi yönünde adımlar atılabileceğine değinen Sayın Bakanımız ,Türkiye 'nin Filistin 'in herhangi bir şehrinde ileri teknoloji içeren bir makine parkı kurabileceğini, böyle bir merkezin tek stil sektöründe gerek eğitim gerek imalat amaçlı hizmet verebileceğini belirtmiştir. Sayın Bakanımız, Nisan ayı başlarında gıda ve konfeksiyon sektörü ağırlıklı bir iş temsilcileri heyeti ile Filistin'e gitmek istediğini, anılan makine parkının kurulmasına yönelik adımların bu ziyaretle birlikte atılabileceğini belirtmiştir.

YANAŞMA PENCERESİ UYGULAMASI HK

Yanaşma Penceresi Uygulaması çerçevesinde Yanaşma Takvimi güncellenmiştir.

KENYA BÜYÜKELÇİSİ İLE ÇALIŞMA YEMEĞİ 4 MART 2015 İSTANBUL HK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda, Kenya'nın Ankara Büyükelçisi
Kiema Kilonza ile 4 Mart 2015 Çarşamba günü, Holiday Inn İstanbul Airport Otel'inde 10:30-
14:00 saatleri arasında bir çalışma yemeği düzenleneceği belirtilmektedir.

TİM -DEİK / TÜRKMENİSTAN İŞ ADAMLARI HEYETİ HK

Meclisimiz ve DEİK organizatörlüğünde, Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu
dolayısıyla ülkemize gelecek olan ve ek 1'deki listede sunulan Türkmen İşadamı heyeti ile Türk
özel sektör temsilcileri arasında 3 Mart 2015 tarihinde DıĢ Ticaret Kompleksi'nde ikili
görüşmeler gerçekleştirilecektir.

TEBLİĞ TASLAĞI HK.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “ Bazı Tüketici
Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde Ġçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine Ġlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” nın www.gtb.gov.tr adresindeki duyurular
bölümünde görüşe açıldığı iletilmekte ve anılan taslak hakkındaki görüş ve önerilerin “ Mevzuat
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ek-3'ünde yer alan Görüş Bildirme Formuna
işlenerek bildirilmesi talep edilmektedir.

YETKİSİZ İŞ TAKİBİ NİN ÖNLENMESİ HK

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerine yönelik 22.0l.20l5 tarihli 5379271 sayılı yazısında; yetkisiz iş takibinin
önlenmesine ilişkin müteaddit kereler talim at verilmesine rağmen gümrük müşavir
yardımcılarından alınan çeşitli dilekçelerde halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin i ş takibi
yapmasına imkan verildiği belirtilerek şikayet konusu edildiği, yetkisiz iş takibine izin verilmem esi
ve yetkisiz iş takibi yaptığı anlaşılan kişiler hakkında cezai ve idari tedbirler uygulanması
talimatlandırılmıştır.

ÖZBEKİSTAN KEK 4. DÖNEM TOPLANTISI HK.

“Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Türkiye­
Özbekistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısının,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ Eş Başkanlığında 31 Mart - 2 Nisan 2015
tarihleri arasında Taşkent'te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”

CEZAYİR EKONOMİK GELİŞMELER.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Meclisimize ulaşan bir yazıda,
Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda atıfla, Cezayir Ticaret Bakanı Amara
Benyounes ‘in basına yaptığı bir açıklamaya atfen, ihracat ve ithalat lisanslarına ilişkin kanun
taslağının hâlihazırda Parlamento'da onay sürecinde olduğunu ve söz konusu süreç tamamlanır
tamamlanmaz en geç iki hafta içerisinde uygulamaya konacağını açıkladığı belirtilmektedir.

BULGARİSTAN TİCARET VE REHBERİ HK.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü'nden Meclisimize ulaşan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizce “ 101 soruda
Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi” ile “ Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu” hazırlandığı
belirtilmektedir.

RUSYA FEDERASYONU İHRACATI DANIŞMAN ZİRAAT MÜHENDİSİ EĞİTİMİ HK.

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından Rusya Federasyonu' na taze meyve sebze
ihracatı yapan Mersin, Adana ve Hatay illerindeki firmaların danışman ziraat
mühendislerine 11/03/2015 Çarşamba günü saat 09:00' da Akdeniz İhracatçı
Birlikleri(MERSİN) binasında bir eğitim verilecek olup, katılım zorunludur.

NORTH CAROLINA HIGH POINT 2015 MOBİLYA FUARI HK

Dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacılarını bir
araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan North Caroline High Point 2015 Mobilya Fuarı milli
katılım organizasyonunun Genel Sekreterliğimizce yapılması planlanmaktadır.

EKVATOR HÜKÜMETİ NİN İNDEKSİYONLU OCAK PROJESİ HK

İlgi „de kayıtlı yazımızda T.C. Kito Büyükelçiliği 'nden Meclisimize gönderilen yazıya
atfen, Ekvator Hükümeti'nin başlıca devlet projesi olarak ülkedeki gazla çalışan ocakları elektrikli
(indüksiyonlu) ocaklara dönüştürmeyi öngördüğü ve bu projenin ülkedeki genel altyapı projelerinin
bir unsuru olarak hayata geçirileceği belirtilmişti.

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HK.

“Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonu ile,
Erzurum'da İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın
artmasına. Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu
konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla, yıllık iş programlarımız çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte olup

ALIM HEYETİ (Mersin Agrodays -10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı)

5-8 Mart 2015 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Mersin Agrodays- 10. Tarım Gıda Ve
Hayvancılık Fuarı'na yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Akdeniz İhracatçı
Birlikleri organizasyonunda Kosova ve Umman'dan bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirilecektir.
Söz konusu heyete ilişkin yabancı firma listesi Ek-2'de sunulmaktadır

9.ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORUMU HK

İlgi 'de kayıtlı yazımızda Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği
üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan 'a 6-7 Kasım 2014
tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-5 Mart 2015 tarihlerinde
Çırağan Palace Kempinski İstanbul 'da iki ülke Cumhurbaşkankarının katılımlarıyla, DEİK /
Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası
İşbirliğinde IX. Uluslararası Türkmenistan Yatının Formu' nun gerçekleştirilmesinin planlandığı
belirtilmişti.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI UYGULAMASI -BGH. HK..

Malumları olduğu üzere, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gümrüklerde yaşanan
sorunların çözümüne yönelik olarak iki ülkenin müzakereleri neticesinde 2008 Eylül ayında
imzalanan “Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol” ile Basitleştirilmiş Gümrük
Hattı Uygulaması (BGH) Meclisimiz koordinasyonunda 2008 yılında ilk olarak Rusya'nın Vnukova
Hava Limanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki pilot uygulama olarak başlatılmıştı. Ancak daha
sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu uygulamada sadece Favor Trans,
Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. Gümrükleme şirketi yetkilendirilmiştir.

IX ..ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORMU HK

DEİK'ten Meclisimize gönderilen yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
Türkmenistan'a 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-
5 Mart 2015 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da iki ülke Cumhurbaşkanlarının
katılımlarıyla, DEİK / Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde ve söz konusu İş
Konseyi'nin karşı kanadı görevini yürüten Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde IX.
Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu'nun gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
İlgili yazıda devamla aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

ÇEK CUMHURİYETİ SORUNLAR HK

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 09 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da,
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Jan
Mladek eş başkanlıklarında, Türkiye-Çek Cumhuriyeti VI. Dönem Toplantısı gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.

AZERBAYCAN VİZE MUAFİYETİ HK

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıya istinaden
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi III. Toplantısı neticesinde Azerbaycan
tarafından ilk etapta işadamlarımıza vize muafiyeti uygulamasına yönelik çalışmaların her iki ülke
Ekonomi Bakanlıkları sorumluluğunda başlatılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, söz konusu
muafiyetten faydalanmak isteyen üyelerinizin bildirilmesi talep edilmişti

TÜRKİYE -AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN IV İŞ FORUMU HK.

“DEİK 'ten Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda ilki 15 Şubat 20 12 tarihinde Tiflis'te, ikincisi 9 Haziran 2012 tarihinde Kars'ta, üçüncüsü de 21 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan/Gebele'de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAG İF)'nin dördüncü toplantısının 6 Mart 2015 tarihinde Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

BELARUS'A YATIRIM YAPILMASI HK.

“Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Belarus makamları son dönemde Belarus'a Türk yatırımcıları çekmek amacıyla bir dizi faaliyette bulunmaktadırlar. Bu çerçevede ülkenin önde gelen serbest bölgelerinden Mogilev ve Grodno serbest bölgeleri yetkilileri Ocak ayında ülkemize yönelik bir bilgilendirme ziyareti gerçekleştirmişlerdir.

RUSYA FEDERASYONU TAZE MEYVE SEBZE İHRACATI HK.

Malumunuz olduğu üzere Rusya Federasyonu' na taze meyve sebze ihracatı izne tabi olup, listeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda 4 defa güncellenmektedir.

RUSYA FEDERASYONU İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ HK.

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu' na taze meyve ve sebze ihracatı izne tabi olup, liste güncellemesi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılmaktadır

BOSNA HERSEK METAL İŞLEME SEKTÖRÜ RAPORU HK

“Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Meclisimize ulaşan bir yazıda, Bosna Hersek'te yerleşik DUBOS d.o.o yatırım danışmanlık firmasından alınan bir sunum ve proje raporuna atfen, Bosna Hersek ve Avrupa Pazarına yönelik olarak metal işleme sektöründe ülkemiz firmaları ile iş birliği ve ortak yatırım imkanları konularında bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.

ANFAŞ FOOD PRODUCT VE BEVEX FUARI ALIM HEYETİ PROĞRAMI HK

"ANFAŞ Food Product ve Bevex 2015 İçecek Fuarı'na yönelik ve eşzamanlı olarak 23-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterliğimiz organizatörlüğünde bir Alım Heyeti Programı gerçekleştirilecektir.

ÖZBEKİSTAN GÜMRÜK İDARESİ ZİYARETİ HK.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, 25-27
Şubat 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Sezai
UÇARMAK başkanlığındaki bir heyetin Özbekistan Gümrük İdaresi'ne resmi bir ziyaret
düzenlemesi öngörülmektedir.

KARAYOLU ÖN BİLDİRİM UYGULASI NIN İPTALİ HK..

02/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile
15/02/2015 tarihinden itibaren, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın giriş
gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce, emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları da içeren
bilgilerin gümrük idaresine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir

İSTANBUL KARBON ZİRVESİ -II HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ilki 3-5 Nisan 2014
tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Karbon Zirvesinin ikincisinin, 2-3 Nisan 2015 tarihlerinde
‘'International Emission Trading Association (IETA)'' tarafından tekrar düzenleneceği
bildirilmektedir.

ANGOLA İTHALAT KOTASI HK

Luanda Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Angola tarafından 2015 yılı için bazı
tarım ürünlerinin ithalatında kota uygulanacağı belirtilmekte olup, söz konusu kota uygulamasının
ilişikte yer alan ürünleri kapsadığı ifade edilmektedir.” denilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi Hakk. (Süre)

Son zamanlarda Bakanlığımıza vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın, Irak,
Suriye, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıklıkların halen çözüme
kavuşturulamamasından ötürü, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini
gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini
teminen ek süre talep edilmektedir.

ANGOLA TİCARET HEYETİ HK

“Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 28 Nisan- 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında Angola'ya yönelik ticaret heyeti düzenlenecek olup Başkent Luanda Şehrini kapsayarak söz konusu organizasyonda iş gezilerin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin stoklarında bulunan yaklaşık 238.000 ton ekmeklik buğday ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlüklerinde bulunan 137.555 ton mısır, ilgide kayıtlı yazımız ekinde yer alan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa açılmıştır.

YAŞ MEYVE SEBZE DFİF TOPLANTISI

19/02/2015 Perşembe günü saat 13:00' da Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mersin Hizmet
Binasında (Adres: Limonluk mh. Vali Hüseyin Aksoy Cd. Yenişehir/MERSİN) DFİF' ler
hususunda son gelişmelerin değerlendirileceği ve paylaşılacağı geniş katılımlı bir toplantı
yapılacaktır.

SYN ADNAN YILDIRIM IN KAZAKİSTAN ZİYARETİ HK

Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, Ekonomi Bakan
Yardımcımız Sayın Adnan YILDIRIM'ın, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) temsilcileri
ve yatırımcılardan oluşan bir heyetle 25-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Kazakistan / Almatı 'ya
bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

İNGİLTERE İŞ FORUMU- 23-ŞUBAT 2015 HK

İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord Livingston ve beraberindeki önde gelen İngiliz iş
dünyası temsilcilerinin Türkiye ziyaretleri kapsamında DEİK ve UKTI (Birleşik Krallık Ticaret ve
Yatırım Ofisi) işbirliğiyle 23 Şubat 2015 Pazartesi günü 11.30-14:30 saatleri arasında İstanbul
Ceylan Intercontinental Oteli'nde "Türkiye - İngiltere İş Forumu" düzenlenecektir. Programı ekte
yer alan İş Forumu'nu T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi ve Konuk Bakan Lord Livingston
da onurlandırarak her iki ülke iş dünyasına hitap edeceklerdir.

ALMANYA VE İSVİÇRE PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ankara' da 19
Mart 2015 tarihinde Türkiye-İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon
Toplantısı'nın (YDİK) ve 15 Nisan 2015 tarihinde ise Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık
Komisyonu (JETCO) 1.Dönem Toplantısı'nın Sayın Bakanımız ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı eş başkanlıklarında gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.

TÜRKİYE-MACARİSTAN İŞ FORUMU 24 ŞUBAT 2015 BUDAPEŞTE

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda; Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu'nun Macaristan'a resmi ziyareti vesilesiyle 24 Şubat 2015 Salı günü Budapeşte'de
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Macaristan Ticaret Ofisi iş birliğiyle Macaristan-Türkiye
İş Forumu'nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Shouguang Sebze Meyve Fuarı ve İthal Gıda Ürünleri Sergisi

10 Ocak itibariyle Çin (Shoguang) Sebze Meyve Fuarı'nın ve İthal Gıda Ürünleri
Sergisinin Türkiye Münhasır Temsilcisi oldu.

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yön etimi Genel Müdürlüğü tarafından bitkisel atık
yağların yönetiminin ülkemizde daha etkin ve günümüz şartlarına uyumlu hale getirilmesi amacıyla
hazırlanan "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı" www.csb.gov.tr/gm/cygm web
adresinde "Mevzuat" başlığı altında "Taslaklar" bölümünde yer almaktadır.

Turinçgil ve Taze Sebze Ürünleri Hk.

Turunçgil ve Bazı Taze Sebze Ürünlerinin ihracatı ile ilgili ve menfaatinizi yakından
ilgilendiren yeni gelişmeler Birliğimize ulaşmış olup, Merkezimizden veya irtibat bürolarımızdan
bilgi alınması mümkündür.

GREYFURT SATIŞI HK.

Adana'da mukim bir üreticiden alınan greyfurt satışına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
İlgilenen firmaların aşağıda iletişim bilgileri bulunan irtibat kişisi ile iletişime geçmeleri rica olunur.

Mısır/Korunma Önlemi - Pamuk İpliği

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Mısır Dış Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2011 tarihinde "Pamuk İpliği" (5205, 5206 ve 5207 GTİP'li)
ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması açıldığı ve mezkur soruşturma kapsamında 29
Aralık 2011 tarihinde ilgili ürün ithalatına kg başına 3.33 EGP (Mısır Poundu) geçici önlem
uygulanmasına karar verildiğinin daha önce bildirildiği ifade edilmektedir. Mısır makamları
tarafından 17 Temmuz 2012 tarihinde DTÖ'ye yapılan bildirimde, anılan tarihten 30 Aralık 2012
tarihine kadar kg başına 3.48 EGP, 31 Aralık 2012 tarihinden 30 Aralık 2013 tarihine kadar kg
başına 3.13 EGP ve 31 Aralık 2013 tarihinden 30 Aralık 2014 tarihine kadar kg başına 2 EGP nihai
önlem uygulanmasına karar verildiği bilgisi edinilmiştir.

Ürdün Korunma Önlemi Soruşturması - Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar

"Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Demir ve Alaşımsız Çelikten
Çubuklar" (7213.105, 7214.105, 7214.205, 7214.305, 7214.905, 7214.915, 7214.995,
7215.105 ve 7213 - Ürdün Gümrük Tarife Pozisyonuna göre) ithalatına yönelik 16 Haziran
2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 15.06.2015 tarihine kadar 70 JD (99 USD) ve
16.06.2015 ile 16.12.2015 tarihleri arasında 60 JD (85 USD) ek vergi şeklinde
uygulanmasına devam edilen korunma önlemi soruşturması kapsamında daha önce nihai
korunma önleminden muaf tutulmuş olan Çin Halk Cumhuriyeti, ihracat payının %3'ün
üzerine çıkmış olmasından hareketle, Ek'te de yer almakta olan, 6 Şubat 2015 tarihli DTÖ
bildirimi ile muaf listeden çıkarılarak belirtilen tarih itibarı ile bahsi geçen önlem kapsamına
alınmıştır." denilmektedir.

SYN EKONOMİ BAKANIMIZ. NİHAT ZEYBEKÇİ BAŞKANLIĞINDA GÜNEY KORE YE YÖNELİK TİCARET HEYTİ PROĞRAMI HK.

“Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ 'nin başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TiM) organizasyonu ve Uludağ İhracatçı birlikleri
(UIB) işbirliği ile 25-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Güney Kore'ye yönelik olarak bir "Ticaret
Heyeti Programı" düzenlenecektir .

TÜRKİYE SIRBİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLER SEMPOZYUMU 25 ŞUBAT BELGRAD HK

“İktisadi Araştırmalar Vakfı - Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği
koordinasyonunda, "Türkiye- Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi" konulu bir sempozyum
25 Şubat 2015 tarihinde, Belgrad 'da gerçekleştirilecektir. DEİK /Türkiye - Sırbistan İş Konseyi
olarak rol alacağımız toplantının programı ve katılım formu ekte yer almaktadır.

Hong Kong İhale Duyuruları Hk.

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği' nden alınan bir yazıda ; Hong Kong
yönetimince açılan 2 adet ihaleye ilişkin duyuru ( İngilizce ve tercümesi) ilgilenebilecek firma ve
kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderildiği ifade edilmektedir .

ARNAVUTLUK VE MEKADONYA İLE HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ HK.

“T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 'nden Kurulumuza iletilen yazıda,
ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları
(STA)'na "Hizmet Ticareti" bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelere başlanacağı
belirtilmektedir.

ÇALIŞMA TOPLANTISI /KIRGİZİSTAN.HK

“Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazıda belirtildiği üzere, 17 Şubat 2015
tarihinde Bişkek'te Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanlığı
organizasyonu ile "Kırgızistan 'da Küçük HES'leri Geliştirme ve Yatırım Olanakları '' konulu bir
çalışma toplantısı düzenlenecektir.

TÜRKİYE SIRBİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLER SEMPOZYUMU 25 ŞUBAT BELGRAD HK

“İktisadi Araştırmalar Vakfı - Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği
koordinasyonunda, "Türkiye- Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi" konulu bir sempozyum
25 Şubat 2015 tarihinde, Belgrad 'da gerçekleştirilecektir. DEİK /Türkiye - Sırbistan İş Konseyi
olarak rol alacağımız toplantının programı ve katılım formu ekte yer almaktadır.

KIRGIZİSTAN / İHALE HK.

“Kırgızistan Büyükelçiliği 'nden Dışişleri Bakanlığı 'na iletilen bir Nota 'ya istinaden;
Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize gönderilen yazı ile

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA GIDA PROĞRAMI KAPSAMINDA YÜKLEME YAPILACAK GEMİLER HK.

“Limanımızda, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kapsamında düzenli olarak
gerçekleştirilen insani amaçlı gıda yardımı yüklerinin hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılması için konu gemilerin rıhtım yanaşma sıralarında; limanımızın operasyon imkanları,
rıhtım ve tarife şartları çerçevesinde öncelik sağlanmasına karar verilmiştir.

TİM-DEİK -ABD DE YATIRIM FIRSATLARI SEMİNERİ 9 ŞUBAT 2015 HK

“Meclisimiz ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizatörlüğünde, 9 Şubat 2015
tarihinde, 09:00-11:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda “ABD'de
Yatırım Fırsatları Semineri” gerçekleştirilecektir..

IX ..ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORMU HK

"DEİK'ten Meclisimize gönderilen yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
Türkmenistan'a 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 4-
5 Mart

ABİDJAN ULUSLARARASI FUAR VE FORUM DUYURULARI HK

T.C. Abidjan Ticaret Müşavirliği'nden Meclisimize ulaşan muhtelif yazılarda; Fildişi
Sahili'nin ticari başkenti Abidjan'da Mart ayı sonunda aşağıda detaylarına değinilen ticari
etkinliklere yer verilmekte olup bunlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hk.

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin stoklarında bulunan yaklaşık 218.000 ton ekmeklik buğday, yazımız ekinde gönderilen (Ek:1), "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verilecektir.

LİMAN GİRİŞ KARTLARI HK.

Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği'nden alınan 29/01/2015-431 sayılı yazıda; ‘'Odanız/Derneğiniz üyesi firmalarda çalışırken işten ayrılan kişilere adlarına düzenlenen Liman Giriş Kartlarının iptal edilmesi

Resmi GazeteReach
Şubat / 2011
 
19 14:00
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum
22 10:00 Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
24 11:00 Nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
25 13:30 Vo eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum