English

Duyurular

İran'a Narenciye İhracatı

Bilindiği üzere narenciye ihracatında soğuk işlem ile dezenfeksiyon uygulaması yapılarak Bitki sağlık sertifikasının ek deklarasyon kısmında belirtilmesi ve termoğraf çıktılarının sertifika ile birlikte İran'a gönderilmesi gerekmektedir...

Ürdün Korunma Önlemi Soruşturması hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Ürdün tarafından “Alüminyumdan Çubuklar ve Profiller” (7604 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan...

RF'den DİR Kapsamında Buğday İthalatı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıda, son günlerde Rus basın yayın organlarında Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırmasına dayanılarak yapılan haberlerde, bu sezon buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya Federasyonu (RF)'nda olağanüstü bir durum olduğu, neredeyse tüm hasada Fusarium mantarının bulaştığı ifadelerinin yer aldığı belirtilmektedir...

Dünyadan Sektörel Haberler - Şubat 2017/1

Dünyadan Sektörel Haberler - Şubat 2017/1

Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı'nın 31.01.2017 tarihli yazısına atfen TOBB'un 02.02.2017 tarihli ve 0412/1964 sayılı yazısında Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici...

Analog Ülke Talebi-Dökme Demirden Eşyalar

Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan menşeli “Dökme Demirden Eşyalar” (7325.10 ve 725.99 GTİP altında yer alan) ithalatına karşı 10 Aralık 2016 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır...

ABD Anti Damping Önlemi-Karbon Alaşımlı Çelikten Levha

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; daha önce bildirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Karbon Alaşımlı Çelikten Levha” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı'nın nihai kararının 1 Şubat 2017 tarihli ABD Resmi Gaztesi'nde yayımlandığı ve ülkemiz firmaları için %42,02 ve %50 oranlarında nihai anti-damping önlemleri tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmektedir...

2008/2 Sayılı Tebliğ Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/01/2017 tarih E.837 sayılı (AKİB:10/01/2017 tarih, 152 varide kayıtlı) yazıda; “2016/1 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak...

Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Çıkış Gümrükleri Hk.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan şifahi talimat uyarınca 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren yaş meyve ve sebze ihracatlarında ekte listesi verilen Gümrük Müdürlükleri dışındaki Gümrüklerden çıkış yapan ihracatçılar, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi desteğinden yararlandırılamayacaktır...

KİK-Korunma Önlemi Soruşturması-Yassı Hadde Ürünler

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından “Demir veya Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler”...

Fas - Araç Üstü Mikser Talebi

T.C. Rabat Büyükelçiliği, Kazablanka Ticaret Ateşeliği'nden alınan yazıya istinaden Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; aşağıda iletişim bilgileri yer alan Faslı bir firmanın “Araç Üstü Beton Mikserleri” talep ettiği bildirilmektedir...

İran-İşbirliği Teklifi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya ve İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Notasına atıfla, İran İslam Cumhuriyeti Küçük Ölçekli Sanayi İşletmeleri ve Sanayi Bölgeleri Kurumu'nca çeşitli projeler hazırlandığı belirtilmektedir.

2014/8 Sayılı Karar Hk. (Mevzuat Değişikliği)

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/01/2017 tarih ve E.8084 sayılı (AKİB:20/01/2017-1213) yazıda; “Bakanlık Makamının 02/01/2017 tarihli Onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin ekleri ile birlikte yeniden düzenlendiği, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinin Bakanlıkları web sitesinde yayınlandığı”, ifade edilmiştir...

Türkiye Ticaret Merkezi Web Sitesi Hk.

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedeflerine ulaşması doğrultusunda ve değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri projelerinin başlatıldığı belirtilmektedir.

Dünya Bankası 2016 Yılı Ekonomik Raporu 19.01.2017

Dünya Bankası 2016 Yılı Ekonomik Raporu 19.01.2017