English

Duyurular

Erkenci Üzüm Çeşitleri Kesim ve İhraç Tarihi Hk.

Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 22.05.2017 tarihlerinde bölgemizde çeşitli seralarda yaptığı incelemeler sonucunda; serada yetiştirilen sofralık üzümlerden Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Kardinal vb. erkenci çeşitlerin gerekli olgunluğa eriştiğinden kesim ve ihraç tarihi 25.05.2017 olarak belirlenmiştir...

ÇHC'ye Kiraz İhracatı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan Ekonomi Bakanlığı'na intikal eden bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne ihraç edilecek kirazları yetiştiren üreticilerin, paketleme ve soğuk işlem uygulama tesislerinin, ihracatçıların ve GTHB Zirai Karantina Müdürlükleri ile İl/İlçe Müdürlüklerinin...

Fransa'ya Kiraz İhracatı

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Fransa Tarım Bakanlığı tarafından ülkemizin de yer aldığı muhtelif ülkelerden ithal edilen kiraz ürününde “dimethoate” aktif maddesi bulunması gerekçe gösterilerek, söz konusu ürünlerin ithalatına izin verilmemişti...

B.A.E.ye YMS İhracatı Hk.

İlgi'de bahse konu Bakanlıkları yazısı uyarınca; B.A.E. tarafından ithal edilen ülkemiz menşeli başta greyfurt, nar ve limon olmak üzere muhtelif tarım ürünlerinde B.A.E.'de kabul edilebilen standartların üzerinde zirai ilaç kalıntısının tespit edildiği gerekçe gösterilerek 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal edilecek tüm meyveler için kabul edilebilir seviyelerin üzerinde zirai ilaç kalıntısı içermediğine dair Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı analiz sertifikası da talep edilecektir...

Kayseri - Hedef Pazar Fransa Toplantısı

Kayseri - Hedef Pazar Fransa Toplantısı

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” bugünkü (23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır...

ABD/Telafi Edici Vergi Önlemi Hk.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; daha önce duyurusu yapıldığı üzere, ABD Uluslararası Ticaret İdaresi (İTA) tarafından ülkemiz menşeli “Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” (7306.30 ve 7306.90 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen sübvansiyon/telafi edici vergi soruşturmasında...

AB Anti Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; daha önce bilgi verildiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Mamüller”...

Etiyopyalı İş Adamlarının İletişim Bilgileri

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonda 04.04.2017 tarihinde AKİB'de gerçekleştirilen Etiyopya Ticaret Heyeti'ne katılım sağlayan yabancı firmaların iletişim bilgileri ekte yer almaktadır...

Sirküler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığınca, ülkemizde üretilen muhtelif lokumlarda "azorubine” katkı maddesi tespit edildiği ve bu maddeyi içeren ürünlerin Güney Kore tarafından kabul edilmediği ifade edilmektedir...

Rusya Federasyonu İhracatçı Firma Liste Uygulaması Hk.

Bilindiği üzere ülkemizden Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatı, ülkemiz ile Rusya Federasyonu makamları arasında imzalanan Memorandum ve Ek Memorandum ile 4 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde yürütülmektedir...

İhraç Taşımaları ve Navlun Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Hk.

4 Nisan 2017 Salı günü saat 11.00'da AKİB Hizmet Binası Mersin Salonu'nda yaş meyve ve sebze ihracatında taşıma ve navlun konusunda yaşanan önemli gelişmeleri ve teşvikleri aktarmak amacıyla toplantı gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali KAVAK'ın bahse konu önemli gelişmelerin detaylarını bizzat anlatacağı toplantıya bütün yaş meyve ve sebze ihracatçısı üyelerimiz davetlidir...

Çin'e Kiraz İhracatı Protokolü Eğitimi

Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan yazıda özetle; Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü ve bu protokolün şartlarına ilişkin olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personelleri tarafından, Mersin ilindeki kiraz üreticileri ile paketleme/soğuk uygulama...

Etiyopya Ticaret Heyeti İkili İş Görüşmeleri / 04.04.2017 AKİB MERSİN

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Etiyopya Susam, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ticaret Heyeti Programı gerçekleştirilecektir. Anılan heyete iştirak edecek firma listesi Ek-2'de tarafınıza sunulmaktadır...

Rusya Federasyonu Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi (Adana) Hk.

Malumları olduğu üzere; Rusya Federasyonu'na (RF) yaş meyve ve sebze ihracatında karantina ihlallerinin önlenmesi ve RF karantina gereklilikleri konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla ihracatçı firmaların danışman ziraat mühendislerine Mart ve Eylül aylarında Zirai Karantina Müdürlüklerince rutin olarak eğitim düzenlenmektedir...