Yeminli Tarım Müşavirliği, Kalıntı Sorunuyla Mücadelede Başarı Getirecek