İsrafı önlemek için kuru gıdada TETT uygulamasına geçilmeli - 16 Ekim 2020