ASHİB'in hedef pazarları Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu - 27 Ocak 2020