AKMİB en fazla mineral yağlar, yakıtlar, gübre ve plastik ihraç etti - 30.12.2021