AHBİB uzak pazarlarda etkinliğini artırdı - 9 Mart 2020