Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ Ticaret Heyeti

Mersin, 16/01/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2020/32-286
Konu: BALKANLAR GIDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK.

Sayın Üyemiz

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçı Birliği tarafından ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 31 Mart – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ ülkelerine yönelik olarak gıda sektörel ticaret heyeti düzenlenecektir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği her iki ülkedeki gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı, Pazar ve tesis ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım ücreti avans tutarı devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 1600 Euro olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 23 Ocak 2020 Perşembe günü saat 17.30'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır. Katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ümit Sarı
Genel Sekreter Yrd.

 

Başvuru linki: https://forms.gle/AMvPD9GiqBC7bDrG7

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
VAKIFLAR BANKASI / MERSİN ŞUBE / ŞUBE KODU:052
IBAN NO(Euro): TR54 0001 5001 5804 8000 3978 51
Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur.(Ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu' nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması zorunludur.

Başvuru ve detaylı bilgi için ilgili kişi: Veysel KALAÇİ
Tel : 0 324 325 37 37 – dahili:1207
E-Posta: veyselkalaci@akib.org.tr