Senegal-Gambiya Gıda Ticaret Heyeti

Mersin, 10/02/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2020/97-764
Konu: SENEGAL VE GAMBİYA GIDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Senegal ve Gambiya ülkelerine yönelik olarak gıda sektörel ticaret heyeti düzenlenecektir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteğiyle her iki ülkedeki gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı, Pazar ve tesis ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 1900 USD olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan, heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınabilmesi adına, Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup, katılmak isteyen firmaların en geç 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 13.00'e kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması
gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden, ödemeler yapılacaktır. Katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen firmaların ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

Ümit SARI
Genel Sekreter V.

Son başvuru tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 13.00
Başvuru linki: https://forms.gle/M1aQ1PTRC6PWEBaj6

KATILIM ŞARTLARI:
Uygulanacak Teşvikler:

Heyet organizasyonu 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı ve organizatör kuruluşun ulaşım ve konaklama ve tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50'si, hedef ve öncelikli ülkelerde ise % 60'ı destek kapsamındadır.

Birliğimizce belirlenmiş olan katılım bedeli; kişi başı katılım maliyetinden katılımcı şirketin hak edişi olan devlet desteği tutarı düşülmüş bedel olup, katılımcı şirketler heyet organizasyonuna ön destekli olarak katılacaklardır. Heyet sonrası şirketlere herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır. Katılımcı şirketin devlet desteği için gerekli evrakları sağlayamaması durumunda desteksiz tutar katılımcı şirketten talep edilecektir. Devlet tarafından destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım Bedeli ve Son Ödeme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 13.00
Kişi başı 1900 USD

Heyet katılımcısı şirket, katılım ön destekli bedelini Birliğimize ödeyecek ve devlet desteği evraklarını heyet öncesi ve sonrası Birliğimize teslim edecektir. Destek evrakları; katılımcı şirket bilgi formu, katılımcı şirket talep yazısı, uçak biniş kartları ve heyetin gerçekleştiği dönem SGK hizmet listesi olup başvuru yapan şirketlere ayrıntılı bilgi verilecektir. Heyete katılım bedelinin tamamı, tek seferde Birliğin banka hesabına ilgili döviz cinsinden tüm gönderim masrafları gönderen katılımcı şirket tarafından karşılanacak şekilde banka havalesi ile yapılacaktır.

 • Katılımcıların mücbir sebepler hariç olmak üzere katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
 • Heyetimiz (17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 13.00) son başvuru tarihine kadar 8 katılımcı şirkete ulaşmadığı takdirde AKİB tarafından iptal edilecek ve ödemeleriniz iade edilecektir.

Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:

 • Adana - İstanbul - Dakar, Banjul-İstanbul-Adana ekonomi sınıfı uçak biletleri,
 • Dakar ve Banjul 5* otellerde konaklama,
 • Şehir içi ve Şehirlerarası transferler,
 • Her iki ülkedeki firmalar ile ikili iş görüşmeleri organizasyonu ve tüm altyapısı (salon kirası, teknik malzeme, çay kahve servisi vb.)
 • Her iki ülkedeki firmaların ikili iş görüşmelerine katılımını arttırmak için alınacak PR ve tanıtım hizmetleri,
 • Tesis/bölge/kurum/toptancı/pazar ziyaretleri,
 • Heyet kataloğuna giriş ve heyetle ilgili diğer dokümanlar,

Katılım Bedeline Dahil Olmayan Hizmetler:

 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Özel harcamalar

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No:
AKDENİZ İHRACATÇILARI BİRLİKLERİ

VAKIFLAR BANKASI / MERSİN ŞUBE / ŞUBE KODU:052

IBAN NO(USD): TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

Ödemeler yapılırken, heyetin adı ve katılımcı adı dekont üzerinde belirtilmesi ve dekontun bir kopyasının e-posta ile heyet yetkilisine iletilmesi rica olunur. (Ödemeyi yaptıktan sonra, banka
dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
Katılım bedeli ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; heyete katılım bedeli ödemelerinin şirketiniz banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir. Duyuru metninde de yer aldığı üzere heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka başvurusu yapılan şirketin ortağı veya SGK'lı çalışanı olması zorunludur.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Tarım Şubesi

Tel : 0 324 325 37 37
E-Posta: veyselkalaci@akib.org.tr
İlgili Kişi: Veysel KALAÇİ – dahili:1207