Azerbaycan Gıda Sektörel Ticaret Heyeti

Mersin, 19/03/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2021/159-1635
Konu: Azerbaycan Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Sayın Üyemiz,

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından 5-8 Nisan 2021 tarihleri arasında Azerbaycan'a yönelik gıda sektörel ticaret heyeti düzenlenecektir. Ticaret heyeti programı dahilinde gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli 1.750 ABD Doları (firma başına tek temsilci baz alınarak hesaplanmıştır) olarak belirlenmiştir. Devlet desteği başvuruları heyet organizasyonu tamamlandıktan sonra Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olup destek tutarları ilgili Bakanlıktan alındıktan sonra katılımcı firmalarımızın belirteceği hesaba yatırılacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı firma ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı firma ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için https://forms.gle/r7dNPC9FGz31WWGa8 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, Ticaret Bakanlığı onay süreci başlatılacak ve AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden kendilerinden ödemeler alınacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

Ek:
1) Heyet Taslak Programı
2) Katılım Şartları