Fruit Logistica 2024 / Milli Katılım Fuarı

Sayın Yetkili,

7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Berlin/Almanya'da düzenlenecek olan “Fruit Logistica Uluslararası Meyve ve Sebze Ticaret Fuarı” nın Türkiye milli katılımı 21. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 06.10.2023 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin 06.10.2023 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

(talep edilen m2 X katılım bedeli X %50 şeklinde hesaplanacaktır.)

 

Online Başvuru Formu: Fruit Logistica 2024 Online Başvuru Formu

 

Katılım Bedeli: Tahmini 680 € /m2 (nakliyesiz fiyat)

    Tahmini 725 €/m2 (nakliyeli fiyat- bozulabilir ürün (yaş meyve ve sebze) hariç,  karayolu tek yön)

 

Avrupa'nın en büyük yaş meyve sebze fuarı olan Fruıt Logıstıca fuarı 2023 yılında yılında 92 ülkeden 2610 firma yer almıştır. 106.000 malana kurulu ve sadece ticari ziyaretçilere açık olan fuarı 140 ülkeden 64.000 ziyaretçi gezmiştir. Fuarda, yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler,dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler,  tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri,  paketleme malzemeleri,kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemleri sergilenebilmektedir.

 

Katılım bedeline;  =Yer kirası,

        =Özel stant konstrüksiyonu,

        = Nakliye (nakliyeli katılım tercih edilmesi ve nakliyeli katılım bedeli üzerinden ödeme yapılması durumunda)

        =Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

        = Fuar basılı ve online kataloğunda yer alma

        =Reklam, tanıtım hizmetleri

        =M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı

        =Elektrik ve internet bağlantısı,

        =Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

        =Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir.

 

Fuarın milli katılımının, “5973 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 452.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

Mehmet Ali ERKAN

Genel Sekreter

 

Ek: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları

 

 

EK

 

ÖDEME BİLGİLERİ

Banka Hesap Bilgileri

Alıcı Adı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu: 052)

IBAN (EURO)

TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51

İlgili kişiler

Aydan Hançer Bülbül(Dahili: 1201)

E-Mail

aydanhancer@akib.org.tr; fuarlar@akib.org.tr

 

KATILIM ŞARTLARI

 1. Katılımcı firmaların destekten yararlanabilmesi için 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen şartlara uymak ve istenen belgeleri sunmak zorundadır. Katılımcı firmaların 5973 sayılı Karar'ın maddelerini bilmeleri kendi sorumluluğundadır. Bu tebliğe www.ticaret.gov.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

 1. Fuarın milli katılımının Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına TL olarak belirlenecek birim fiyat üzerinden 452.000 Türk Lirası'na kadar desteklenir. Söz konusu fuar Prestijli fuar olması durumunda Prestijli Fuar Desteği Hakkında: Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenecek TL birim fiyattan 1.357.000 Türk Lirası'na kadar desteklenir. Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken DYS sistemi üzerinde Prestijli Fuar seçeneğini seçmesi gerekir.

 

 1. Firmaların stant yerleşimleri Birliğimizce yapılacaktır. Birliğimiz stant m2 talebinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

 1. Birliğimiz; fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup böyle bir durumunda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

 

 1. Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.

 

 1. 5973 sayılı Fuar Desteklerine İlişkin Genelge Madde 45 (1) te Yurt dışı veya yurt içi fuar katılımcısının veya organizatörünün/işbirliği kuruluşunun Türk malı itibarına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının Türkiye'nin itibarını zedelediğinin, fuara ilişkin basılı veya çevrimiçi kaynaklarda yabancı şirket/kuruluş olarak gösterildiğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin tespiti halinde katılımcı/organizatör/işbirliği kuruluşu destekten faydalandırılmaz.

 

 1. Şahıs firmaları fuar desteğinden faydalanamamaktadır.

 

 1. Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuar katılımlarında; yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla (sözleşme,fatura vb talep edilir), kendi ticaret unvanları veya tescilli markaları (marka tescil belgesi sunulmalıdır) ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür sergileme tarzı katılımcının geri planda kalarak diğer markaların ön plana çıkması anlamı taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanılabilir. Fuar desteği alabilmeniz için Stant alanında kullanacağınız markaların “firmanız adına marka tescil belgesi” nin olması zorunludur.

 

 1. Yapılacak ödemelerin katılımcı firmanın banka hesabından organizatör firmanın banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden yapılan ödemeler, şahıslara ait banka hesaplarından yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Katılım tutarının firmanıza ait banka hesabından EFT veya havale ile yapılması gerekmektedir.

 

 1. KATILIM PAYI ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER: Stant alanının kiralanması, Stant inşaat ve dekorasyonu, İnternet bağlantısı, Katılımcı firmaların yer aldığı broşür yapılması ve fuar alanında dağıtılması, Stant genel ve günlük temizlik hizmeti, Fuar basılı ve online kataloğunda yer alma, belirli sayıda ücretsiz fuar giriş kartı, İkram (çay-kahve-kurabiye-çerez) hizmetleri, duyuru metninde fuar nakliyeli olarak belirtilmişse; ürünlerinizin nakliyesi, gümrükleme ve sigortası [taze ve dondurulmuş ürün ve gıda haricindeki sergi ürünleri ile katalog vb. tanıtım malzemelerinin tek yön gidiş kara nakliyesi]

 

 1. ÖDEME ŞEKLİ: Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını fuar öncesinde Birliğimize Duyuru metninde yer aldığı şekilde ödemelidir. Devlet Destek evraklarını DYS sistemi üzerinden Birliğimize teslim edecek olup, fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

 

 1. Fuar katılım bedeli ödemelerinin Akdeniz İhracatçı Birliklerin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Avro hesabına yapılması gerekmektedir.

 

 1. Belirtilen online linkte yer alan başvuru formunun ilgili firma tarafından doldurulması ile işbu fuar duyurusundaki şartların firmalar tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildiği kabul olunur.