Bağdat Uluslararası Fuarı

BAĞDAT ULUSLARARASI FUARI

1-10 KASIM 2019

Milli Katılım İçin Son Başvuru Tarihi:  20 HAZİRAN 2019

Her yıl 2 milyonu aşkın ziyaretçinin gezdiği Bağdat Uluslararası Fuarı'na, bu yılda 17 ülkeden 700'ü aşkın firma ve kuruluşun katılımı beklenmektedir. Fuara, Irak'ta mevcut bakanlıkların ve devlet şirketlerinin özellikle standlı katılımı, Irakta yapılacak pazar araştırması açısından önem taşımaktadır. Zira ekonominin önemli kısmı bu kuruluşların elindedir.

Fuar, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017/4 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ çerçevesinde katılım bedelinin yaklaşık %50'si 71.000'TLye kadar destek kapsamındadır.

FUARDA SERGİLENEN ÜRÜNLER;

Fuar, hertürlü ürün ve hizmetin sergilenmesine imkan sağlamaktadır. Türkiye'nin ihracatında da önemli yer tutan hertürlü Gıda Maddeleri, Tarım ve Hayvancılık Ürünleri, Gıda İşleme ve Paketleme Makinaları, Hijyenik-Kozmetik Ürünler, Demir Çelik Ürünleri, Mobilya, Ev Tekstili, Dayanıklı Tüketim Malzemeleri, Araçüstü Ekipmanlar, İnşaat Malzemeleri, Otomotiv, Konfeksiyon, Turizm, Gayrimenkul ve Müteahhitlik, Medikal sektörleri öne çıkmaktadır.

Fuarda satış yapılmasına izin verilmektedir. Fakat buna ilişkin tüm vergiler vb katılımcı firmanın kendisi tarafından karşılanmaktadır.

KATILIM BEDELİ

Katılım bedeline fuar alanı yer kirası, stand kurulumu (konstrüksiyon), stand temizlik hizmetleri, m2 baz alınarak belli sayıda ücretsiz giriş kartı, katalog giriş bedeli dahildir.

Tahmini maliyet (nakliye hariç) 310 US$/m2 

Nakliye hizmeti almak isteyen firmalar online başvuru formunda belirtmeleri durumunda nakliye teklifi alınarak birim fiyata ilave edilecektir.

ÖDEME ŞEKLİ

Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını fuar öncesi belirtilen tarihlerde Birliğimize ödeyecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet Destek evraklarını Birliğimize “kep” üzerinden gönderecek olup, Devlet Desteği karşılığı tutar belegelerin incelenmesi sonucu mevzuata uygun olması durumunda fuar sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Birliğimiz, ihracatçı firmalarımızın fuar ödeme süreçlerinde karşılaşacakları finansman yükünü hafifletme gayesi ile 2 eşit taksit ile ödeme alabilecektir. 

  ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) 2017/4 sayılı Tebliğin Madde 2 (1)'de yer alan “Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.” hükmüne istinaden ihracatçı birliğine üye olmayan şirketler ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmamış şirketler ile şahıs firmaları destekten yararlanamamaktadır.

2) Destekten yararlanılabilmesi için stantta sergilenen ve/veya tanıtımını yapılan ürünlerin yurtiçinde üretildiğine dair, katılımcı firmaya veya pazarlama sözleşmesi yapılan firmaya ait kapasite raporu ibraz edilmesi gerekmekte olup, kapasite raporunda yer alan üretim konusuna dâhil olmayan ürün ve/veya ithal ürün sergileyen ve/veya tanıtım yapan firmalar destekten yararlanamamaktadır.

3) 2017/4 sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Madde 16 (1) de Katılımcının yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin, 2017/4 sayılı Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının veya 2017/4 sayılı Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 2017/4 sayılı Kararın 10 uncu maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılır.

Online Başvuru Formu: https://forms.gle/mAM7pkzqpA1ZZArx9

KATILIM ve AYRINTILI BİLGİ İÇİN,

İlgili Kişi:   AYDAN HANÇER, SULTAN BAYRAK     

              E-mail :  aydanhancer@akib.org.tr ; sultanbayrak@akib.org.tr 

              Tel  :   0324 325 37 37 (dahili 1205, 1201) 

              Faks:  0324 325 41 42