Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı

Mersin, 31/03/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2021/63-1884
Konu: Avrupa Yeşil Mutabakatı-Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 2019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı' nın sadece bir çevre stratejisi olmayıp toplam ihracatının önemli bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlamış olduğumuzu ifade etmiştik.

Bu kapsamda; 11 Mart 2020'de AB'nin kamuoyuyla paylaştığı Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, çevreyi korurken ürünlerin tüm yaşam döngüleri boyunca döngüsel ekonomi süreçlerini teşvik eden, sürdürülebilir tüketime vurgu yapan ve kullanılan kaynakların AB ekonomisinde mümkün olduğunca uzun süre tutulmasını amaçlayan girişimleri içermektedir.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı yeni bir üretim modeli olan döngüsel ekonomi, bir üretim sisteminde oluşan her atığı değerlendirmeyi, bu sayede hammadde maliyetini minimize etmeyi, kaynak verimliliği ve çevresel faydayı ise maksimumda tutmayı hedefler.

Bu itibarla; odak noktasında sürdürülebilir ve dayanıklı ürünlerin üretilmesi ve vatandaşların döngüsel ekonomiye bütünüyle katılımlarının sağlanmasının yer aldığı Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nın Birliğimizce yapılan Türkçe tercümesi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

EK: Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (22 syf.)

İlgili Dosyalar

Ek.pdf595,30 KB