İklim Eylemi, İklim Paktı ve İklim Kanunu

Mersin, 29/12/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2020/28-6960
Konu: Avrupa Yeşil Mutabakatı İklim Eylemi, İklim Paktı ve İklim Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, daha önceki duyurularımızda; 2019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sadece bir çevre stratejisi olmadığı, toplam ihracatının önemli bir kısmını AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahis olunmuş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile işbirliği içerisinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahsekonu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlamış olduğumuzu ifade etmiştik.

AB'nin hem kendi içerisindeki hem de uluslararası ortaklarıyla işbirliği içerisinde geliştirdiği iddialı politikalarla iklim değişikliğiyle mücadelesi, AB'nin İklim Eylemi'nde ele alınmıştır. 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının en az %55 oranında azaltılması amacıyla 2030 İklim Hedef Planı ortaya konulmuş, vatandaşlar ve toplumun bütün kesimlerinin iklim hareketine dahil edilmesi için Avrupa İklim Paktı oluşturulmuş ve 2050 iklim-nötr hedefinin AB kanunlarına dahil edilmesi için Avrupa İklim Kanunu teklifinde bulunulmuştur.

Bu itibarla; Avrupa Komisyonu'nun web sayfasında yayınlanan AB İklim Eylemi, 2030 İklim Hedef Planı, Avrupa İklim Paktı ve Avrupa İklim Kanunu'na ilişkin bilgilerin Türkçe tercümelerini ekte bulabilirsiniz.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter