AYM Yatırım Planı ve Adil Geçiş Mekanizması

Mersin, 1/02/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2021/16-505
Konu: AYM Yatırım Planı ve Adil Geçiş Mekanizması Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 2019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı' nın sadece bir çevre stratejisi olmadığı, toplam ihracatının önemli bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Türkiye İhracatçılar Meclisiyle işbirliği içerisinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlamış olduğumuzu ifade etmiştik.

Bu kapsamda; AB fonlarını harekete geçirerek iklim nötr, yeşil, rekabetçi ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş için ihtiyaç duyulan kamu ve özel yatırımları kolaylaştıran ve teşvik eden bir çerçeve olan Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı ve iklim nötr bir ekonomiye geçişişin, hiç kimse geride bırakılmadan adil bir şekilde olmasını sağlayacak anahtar bir araç olan Adil Geçiş Mekanizmasına ilişkin özet bilgilerin Türkçe tercümesi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Canan AKTAN SARI
Genel Sekreter V.

EK: Avrupa Yeşil Mutabakatı Yatırım Planı ve Adil Geçiş Mekanizması (10 syf.)

İlgili Dosyalar

Ek.pdf698,40 KB