Avrupa Parlementosunun DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesi Kararı

Mersin, 5/04/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2021/69-1980
Konu: AVRUPA PARLAMENTOSUNUN DTÖ İLE UYUMLU SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ KARARI HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi' nin Ticaret Bakanlığı yazısına atfen ilettiği bir yazıda; Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulamaya konulması öngörülen “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması”nın (SKDM) dizaynına ilişkin unsurların henüz belli olmayıp; söz konusu mekanizmanın içeriği ve kapsamının belirlenmesine ilişkin Avrupa Birliği tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilmekte ve Avrupa Komisyonu'nun SKDM' nin tasarlanması ve uygulanması sırasında dikkate alması beklenen hususlara ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu'nun görüşlerini içeren tavsiye niteliğindeki “DTÖ ile Uyumlu Sınırda Karbon Düzenlemesine Yönelik Parlamento Kararı” nın kabul edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu tavsiye kararı ve söz konusu tavsiye kararında yer alan hususlara ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

 

EK: Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgi Notu ve Parlamento Kararı (15 sayfa)

İlgili Dosyalar

Ek.pdf419,70 KB