AB Sınırda Karbon Mekanizması Taslağı Geri Bildirim Süreci

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan sınırda karbon düzenleme mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim sürecinin başlatılmış olduğu ve 5 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek süreç kapsamında Komisyon'a iletilecek geri bildirimlerin, Komisyon tarafından mevzuat çalışmaları çerçevesinde Parlamento ve Konseye iletileceği belirtilmektedir.

Bahse konu yazı devamında, ülkemiz sektörlerinin hem kendileri hem de AB'de yakın işbirliği içinde oldukları sektör/kullanıcı sektör kuruluşları aracılığıyla sınırda karbon düzenleme mekanizması taslağının nihai hale getirilmesine ilişkin görüşlerini mümkün olduğu ölçüde yansıtmalarının önem arz ettiğinin altı çizilerek konuya ilişkin Komisyon'a iletilmesinde fayda görülen hususların Ticaret Bakanlığımız tarafından Avrupa Komisyonu nezdinde dikkate getirilebileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte verilen bilgi notu ve sınırda karon düzenlemesi taslağı kapsamında söz konusu geri bildirim süreci içerisinde iletilmesinde fayda görülen hususların en geç 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 12.00'ye kadar arge@akib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

EK:
1- Fitfor55 ve SKD Bilgi Notu (4 sayfa)
2- Sınırda Karbon Düzenlemesi Taslağı (291 sayfa)