Mersin, 25/01/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.ARGE.2021/8-376
Konu: Avrupa Yeşil Mutabakatı AB Emisyon Ticareti Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 2019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sadece bir çevre stratejisi olmadığı, toplam ihracatının önemli bir kısmını AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Türkiye İhracatçılar Meclisi ile işbirliği içerisinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlamış olduğumuzu ifade etmiştik.

Bu kapsamda; AB'nin iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında sera gazlarının maliyet etkin bir şekilde azaltılması konusunda kullandığı en önemli araçlardan birisi olan Emisyon Ticareti Sistemine ilişkin özet bilgilerin Türkçe tercümesi ekte sunulmaktadır.

Diğer taraftan, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki bilgi ve tercümelere Birliğimizin https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-avrupa-yesil-mutabakati-1.html adresinden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

 

EK: Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (4 syf.)