Bakliyat Sektöründen Haberler

Mersin, 29/07/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.TAR.2020/428-4088
Konu: Bakliyat Sektöründen Haberler

Sayın Üyemiz,

Dünya Bakliyat Konfederasyonu (GPC) web sitesinde yayınlanan 'The United Kingdom's Pulse Renaissance' başlıklı ve İngiltere bakliyat sektörü ile ilgili bilgiler içeren haber metni, Genel Sekreterliğimizce üyelerimizle paylaşılmak üzere tercüme edilmiş olup, ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter