AKMİB Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Mersin, 12/03/2021

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.İLET.2021/26-1457
Konu: Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURULA ÇAĞRI

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki gibidir. Seçimli genel kurul toplantılarının otuz üyeden az olmamak kaydıyla hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarısından bir fazlası ile yapılması zorunludur.

Üyelerimizin ekte belirtilen esaslar çerçevesinde belirtilen gün ve saatte Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantılarına teşrifleri rica olunur.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

 

G Ü N D E M

1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
2) Başkanlık Divanının seçilmesi,
3) 2019 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
4) 2020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
5) 2019 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
6) 2020 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
7) 2019 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
8) 2020 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
9) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası
10) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası
11) 2021 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması,
12) Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
13) Dilekler ve kapanış.

 

(Genel Kurul listesi ile ilgili duyuruyu okumak için tıklayınız.)

İlgili Dosyalar

AKMIB.pdf1,20 MB