Yaş Meyve Sebze Ürünlerinde Kesim İhraç Tarihlerine Uyulması

Sayı:

17812098-TİM.AKİB.GSK.2018/20038-20355

Mersin, 27/08/2018    

Konu:

 KESİM-İHRAÇ TARİHLERİNE UYULMASI HK.

 

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi,

 

Malumları olduğu üzere, 22.02.2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı uyarınca Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından belirlenen kesim ve ihraç tarihlerinden önce ihracatı izne tabi yaş meyve ve sebze ürünlerinin ihracatını yapmak yasak olup buna riayet etmeyenlere cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Benzer şekilde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. Maddesi'nin 9. Bendinde “İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almaktadır.

Ancak, her sezon pazardaki boşluktan istifade etmek maksadıyla, belirlenen kesim ve ihraç tarihi öncesinde ürünlerin ihraç edilmesi hem haksız rekabete yol açmakta hem de belirli kriterlere uymadan gönderilmiş standart dışı ürünler, Türk ürünlerinin uluslararası arenadaki imajını zedelemektedir.

Ticaret Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, limon başta olmak üzere kesim ve ihracatı izne tabi olan yaş meyve sebze ürünlerinde gümrüklerde sıkı denetim uygulanmaya başlayacağı belirtilmekte olup, bahse konu ürünlerin gümrük kapılarında ikinci bir kontrole tabi tutulacağı ve kesim-ihraç tarihinden önce gönderilen ürünlerin tespiti halinde ihracatçı firmalarımıza ağır yaptırımlar uygulanacağı önemle ifade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü ayrıca konuyu yakından takip edeceğini ve kesim-ihraç tarihinden önce gönderilen ürün ve firmalar hakkında bilgi sahibi olunması durumunda 0324 237 62 31 telefon numarasından ilgili bölge müdür yardımcılarına haber verilmesi gerektiğini iletmişlerdir.

Bu minvalde ihracatçı firmalarımızın kesim ve ihracatı izne tabi yaş meyve sebze ürünlerini, kesim ve ihraç tarihinden önce ihraç etmemeleri ve konu hakkında hassasiyet göstermeleri hususunda gereği önemle arz olunur.

                                                                                                                                

     Ümit SARI

Genel Sekreter

 

EK 1: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

EK 2: Teknik Düzenlemeler Rejimi