Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı Hakkında

Sayın

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.04.2019 tarihli ve 452.01 sayılı  yazıda;

“Bilindiği üzere; 18/04/2019 tarihinde Rus gümrüklerinde ülkemiz menşeli domates ürünlerinin girişine izin verilmemeye başlandığına yönelik bilgiler edinilmiş olup, anılan uygulamaya gerekçe olarak da ülkemize tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğu bilgisi gösterilmiştir.

Moskova Ticaret Müşavirliği tarafından konu hakkında Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı yapılmış olup, Rus gümrüklerinde bekletilen ülkemiz menşeili domates ürünlerinin girişine ivedilikle izin verilmesi, mevcut kota uygulaması konusunda ise tarafımıza resmi bildirimde bulunulması ve kotanın arttırılması talep edilmiştir.

Anılan Müşavirlikten Bakanlığımıza intikal eden yazıda, 19/04/2019 tarihi itibariyle Rus gümrüklerinde bekletilen ülkemiz menşeli domates ürünlerinin gümrük işlemlerinin muhtelif giriş kapılarında tekrar başlatıldığı belirtilmektedir. Bahse konu yazıda  devamla, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı ve Federal Gümrük Servisi yetkilileriyle gerçekleştirilen şifahi görüşmelerde ise ülkemize tanınan 100 bin tonluk kotanın dolmak üzere olduğu ve mevcut üst limitin 150 bin tona yükseltilmesine yönelik çalışmaların ise halihazırda yürütülmekte olduğu bilgisinin edinildiği kaydedilmekte olup, konuya yönelik olarak kaydedilecek gelişmelerden ayrıca malumat verilecektir.” denilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                                           

 

                                                                                                                                   Ümit SARI

Genel Sekreter V.