Amerika Birleşik Devletleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Duyurusu

Sayın Üyemiz

Türkiye İhracatçı Meclisinden alınan 19/03/2019 tarihli ve 63-00704 sayılı yazıda Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla;

“16 Ağustos 2018 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından;

  • Ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun gözden geçirilmesi sürecinin başlatıldığı,
  • Gözden geçirme sürecinin 4 Mart 2019 tarihinde tamamlandığı ve kişi başı milli gelir, yoksulluk oranı, ihracatındaki sektör ve pazar çeşitliliği gibi hususların Türkiye'nin ekonomik gelişiminin kanıtları olduğuna atıfla ülkemizin program dışı bırakılacağının açıklandığı,
  • ABD mevzuatı (Trade Act) uyarınca ihracatçılarımızın açıklamadan itibaren en az 60 gün boyunca (3Mayıs 2019 tarihine kadar) GTS' den yaralanmaya devam edebileceği bildirilmektedir.

Ülkemizin GTS programından çıkarılması neticesinde ihracatçılarımızın tabi olacakları gümrük vergilerini gösterir 2019 yılı ABD tarife cetveli (“General” adlı sütun) EK 1'de, ABD'nin GTS kapsamında ülkemizden ithal ettiği ürünler listesi (https://dataweb.usitc.gov/ adresinden temin edilen ) EK 2'de ve TİM Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi görüşü EK 3'te sunulmaktadır.”

Bu çerçevede,  ülkemizin GTS programından çıkarılmasıyla birlikte programdan yararlanan ihracatçılarımızın ABD pazarında önümüzdeki döneme dair ihracat projeksiyonları hakkında değerlendirmelerinin 22 Mart Cuma günü saat 12:00' a kadar tarim@akib.org.tr adresine iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.