Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı Eğitimleri

Mersin, 11/09/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.İK.2020/102-4961
Konu: Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı Eğitimleri

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Destek Programı II. Dönem hibe programı kapsamında finanse edilen, Ticaret Bakanlığı, İhtiyaç Haritası, Habitat Derneği ortaklığında yürütülen, Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı bünyesinde, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 14 farklı ilde sosyal kooperatiflerin idari ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Mersin'de Genel Sekreterliğimiz işbirliği ile “Sosyal Kooperatif Eğitimleri” gerçekleştirilecekti. Ancak, dünyada süre gelen pandemi nedeniyle eğitimlerin 14 Eylül 2020 itibariyle online olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı, özel eğitim içeriği ve eğitim oturumlarının tasarımı ile uzun vadede Türkiye`deki sosyal kooperatiflerin yönetim kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında Türkiye'deki sosyal kooperatiflerin, birer sivil toplum aktörü olarak, kapasitelerinin ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi; analiz bulguları doğrultusunda sosyal kooperatiflere özgü eğitim programı tasarlanması öngörülmektedir. Sosyal Kooperatif Geliştirme Eğitim Programı, 14 ilde sosyal kooperatiflere ve sosyal kooperatif kurmak isteyen sosyal girişimcilere yönelik uygulanacaktır. Program sonucunda öne çıkan sosyal kooperatif girişim ve inisiyatifleri mentorluk yoluyla desteklenecektir.

Kapasite geliştirme eğitim içeriği; sosyal kooperatif tarihi, iyi uygulama örnekleri, finansal yönetim, iş modelleri, yenilikçi düşünce, iş planlaması, ağ oluşturma ve üyelik yönetimi gibi konularda Türkiye'deki sosyal kooperatiflerin sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına cevap verecektir. Eylül – Ekim 2020 tarihleri arasında, katılımcılara online olarak Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı eğitimleri düzenlenecektir. Bu vizyona katkıda bulunmak için bu eğitim programı belirli modül ve başlıklar kapsamında hazırlanmıştır. 4 farklı tema ve içerik doğrultusunda hazırlanan “Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı” eğitimleri, 4 farklı webinar oturumlarında uygulanacaktır;

1. Oturum –Sosyal Ekonomi ve Sosyal Kooperatifler-14 Eylül 2020 Saat: 14:00-16:30
2. Oturum – Yeni Nesil Kooperatifçilik ve İyi Uygulama Örnekleri (Duyurulacaktır )
3. Oturum – Yeni Nesil Kooperatifçilik; Sürdürülebilirlik ve İş Modeli Oluşturma (Duyurulacaktır )
4. Oturum – Yeni Nesil Kooperatifçilik; İletişim ve Dijital Pazarlama (Duyurulacaktır )

Eğitimler ücretsiz olup başvuru için aşağıda linki yer alan başvuru formunu doldurmak yeterlidir.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

 

Başvuru Formu:
https://bit.ly/3m5SeUu