Yeşil Yakalı Kasım Bülteni

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 2019 yılı sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı' nın sadece bir çevre stratejisi olmadığı, toplam ihracatının önemli bir kısmını AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi de pek yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemini de kurguladığından bahisle Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımızı bahse konu dönüşüm sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına başlamış olduğumuzu ifade etmiştik.

Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm, İklim Krizi gibi konularda çeşitli kaynaklardan derlediğimiz ve bilmenizde fayda görülen hususlar “Yeşil Yakalı” bültenimiz vasıtasıyla her ay sizlerle paylaşılacaktır.

Bilgilerini rica ederim.

 

Mehmet Ali ERKAN

Genel Sekreter

 

EK: Yeşil Yakalı Bülteni 

 

Eğitimlerimiz için:

https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-egitim-ve-seminerler.html

Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi için:

https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-avrupa-yesil-mutabakati-1.html

Sosyal Medya Hesaplarımız:

Instagram

https://www.instagram.com/akibihracat/

Twitter

https://twitter.com/akibihracat

Facebook

https://www.facebook.com/akibihracat/

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/10511592/admin/

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCj8nC9eAfkHXGdL102nJ3RA