Taze Limon İhracatında Ön İzin Şartı Kaldırıldı

Mersin, 7/08/2020

Sayı: 78496052-TİM.AKİB.05.TAR.2020/443-4219
Konu: Taze Limon İhracatı Hakk.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, taze limon ihracatı 07.04.2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Limon İhracatına İlişkin Tebliğ” ile ön izne bağlanmıştı.

Diğer taraftan, 07.08.2020 (Bugün) tarihli ve 31206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, 07.04.2020 tarihli Tebliğin yürürlükten kaldırıldığından bahisle bugünden itibaren taze limon ihracatında Tarım Bakanlığı'ndan alınan ön izin şartı kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ sonrasında, her dönem uygulanan yeni sezon kesim ihraç tarihleri belli olduktan sonra ihracatçılarımızın yeni sezon taze limon ürünleri ihracatında Tarım Bakanlığı ön izni olmaksızın ihracat yapmaları mümkün hale gelmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter