Hususi Damgalı Pasaport Süresi

Mersin, 25/12/2019

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.UYG.2019/1591-7230
Konu: HUSUSİ DAMGALI PASAPORT SÜRESİ HK.

Sayın Üyemiz,

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “ Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ” (K.No. 7196) 12. Maddesine göre; MADDE 12 – 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu kanun değişikliği ile İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport'un süresi 4 yıla çıkartılmıştır.

Bilgilerini rica ederim.

 

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter