Fuar Duyurusu-Cezayir

Mersin, 14/09/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.1.2020/249-4998
Konu: Fuar Duyurusu-Cezayir

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atfen, Oran/Cezayir'de 19-21 Ekim 2020 tarihleri arasında “Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı”nın düzenleneceği ve Cezayir'in güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda büyük potansiyele sahip olduğu, ayrıca söz konusu sektörlerde önemli yatırım imkânları sunduğu hususları ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter