Destek Yönetim Sistemi (DYS) Erteleme

Mersin, 23/09/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2020/1646-5214
Konu: Destek Yönetim Sistemi (DYS) Erteleme

Sayın Üyemiz,

İlgi: 01/09/2020 tarihli ve 4696 sayılı duyurumuz.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiş olup, DYS bileşenlerinden faydalanacak firmalarımızın öncelikle sisteme yararlanıcı olarak kayıt olması gerektiği hususunda muhtelif tarihlerde duyurularımız yayınlanmıştı.

Konuyla ilgili olarak, İlgi'de kayıtlı duyurumuz ile mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020 tarihine kadar uzatılmasının Bakanlığımızca uygun görüldüğü bildirilmişti.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 21/09/2020 tarihli ve E-00057546691 sayılı yazı ile mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. Bu tarihten itibaren ilgili İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri başvuruları sadece DYS üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerini rica ederim.

Canan AKTAN SARI
Genel Sekreter V.

 

İlgili bağlantılar:
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri
https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
https://www.akib.org.tr/tr/ihracat-destekleri-destek-yonetim-sistemi.html