Covid-19 İşyeri Korunma Tedbirleri

Mersin, 14/04/2020

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.İK.2020/41-2107
Konu: Covid-19 İşyeri Korunma Tedbirleri

Sayın Üyemiz

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde Koronavirüsten (Covid-19) Korunma Tedbirleri” ekte yer almaktadır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali ERKAN
Genel Sekreter

Ek:
1- İşyerlerinde Koronavirüsten (Covid-19) Korunma Tedbirleri ( 2 Sayfa)
2- İşyeri Tedbirleri Afişi ( 2 Sayfa)