Teknoloji Firmaları “Level Up” Programı İle Hızlanıyor

Teknoloji firmaları “Level Up” programı ile hızlanıyor

Büyüme çabası içinde olan cirosu 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında olan teknolojik firmalar için ise bir hızlandırma programı olan “Level Up” programı uygulamaya alınmıştır. Ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerinin büyük bir kısmını tamamlayan, ticari bir ürüne sahip, gelir akışı başlamış, sahip olduğu müşterileri sürekli müşteri haline getirmeye çalışarak rekabet ortamında tutunma çabasındaki teknolojik firmaları Level Up programında değerlendirilmektedir. Bu aşamada girişimcilerin büyüme planları doğrultusunda insan kaynağı ve yeni yatırımlar gerçekleştirmeleri, yeni müşteri kazanımları sağlamaları gerekiyor. Bu doğrultuda TİM - TEB Girişim Evi çatısı altında girişimcilerin, yeni müşteri ve yeni pazarlara açılması ile birlikte ciro artışı sağlaması için özel danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Danışmanlık Hizmet İçeriği:

Level up firmalarına gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetleri ayda 1 bir yapılacak olan birebir görüşmeler ile sağlanacaktır. Seçilen Level Up firmalarına gerçekleştirilecek olan “TEKNOLOJİ ODAKLI ŞİRKETLERDE STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ” eğitimi sonrasında 4 birebir görüşme yapılacaktır.

Level Up seviyesindeki firmalara satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedeflerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda planlama yapılması, rekabete yönelik önlemlerin geliştirilmesi, ürün ve hizmetleri hedef kitleye ulaştırma metotlarının belirlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti verilerek stratejik pazarlama planı oluşturulması sağlanacaktır.

TİM-TEB Girişim Evi işleyiş modeli aşağıdaki gibidir;

1.Ticari Hızlandırma Programı

Hızlandırma programı kapsamında, ürün/hizmet geliştirme aşamasında olan veya kurulu işletmesi ile ticari hayata yeni başlamış olan girişimcilerin, iş fikirlerini doğru iş modelleri ile yönetmelerini sağlamak, ürün/hizmet çeşitlendirmesi ve geliştirmesine katkı vermek, etkin satış ve pazarlama planlarının oluşturmalarına destek olmak ve kısa vadede iş fikirlerinin pazarda tutunması ve büyümesi için gerekli olan finansal ihtiyaç analizlerini yapmak gibi iş planı kavramına konu olan alanlarda girişimcileri desteklemek üzere 6 aylık bir süreç boyunca girişimcilere toplu ve 1-1 danışmanlık seansları uygulanmaktadır.

2. Girişimcilik Eğitimleri

TİM-TEB Girişim Evi'nde, Hızlandırma Programına paralel olacak şekilde girişimcilere konunun uzmanı eğitmenler tarafından eğitimler düzenlenecektir. Eğitimler, ihracat veya yurtdışı açılım odaklı olan girişimcileri dış ticaret, pazar yapısı, tedarik yapılanması, satış ve pazarlama planlaması ve finansal yönetim gibi konularda planlama ve uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi için tasarlanmıştır.

Gerçekleştirilen Eğitimler:

·         İş Planına Dayalı İş Kurma Süreci Eğitimi

·         İşletmelerde Büyümenin Yönetimi Eğitimi

·         Dış Ticaret'e Başlama ve Sürdürülebilirlik

·         Dış Ticaret'te Pazar Araştırmaları ve Pazarlama Planı Eğitimi

·         Yatırımcı Ne Bekler, Yatırımcı İlişkileri Süreçleri Etkinlikleri

·         Yatırımcı Pitching Eğitimi

·         Satış Teknikleri Eğitimi

·         Sunum Teknikleri Eğitimi

3. Ofis Desteği

İstanbul, İzmir ,Bursa ,Gaziantep, Mersin, Denizli, Trabzon, Edirne ,Konya ve Kıbrıs'ta bulunan  TİM-TEB Girişim Evleri'nde ihracat potansiyeli bulunan ve/veya yurtdışı açılım olanaklarına sahip projeleri/ürünleri olan girişimcilere ofis desteği verilecektir. Her bir iş geliştirme merkezinde bulunacak olan kuluçka merkezleri, girişimcilerin çalışma alanı ve her türlü ofis ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

4. Tanıtım / Müşteri / Yatırımcı Desteği

·         Müşteri bulma

·         Girişim/Girişimci için tanıtım desteği

·         Network desteği

·         Yatırımcı buluşmaları

6 aylık kamp süreci sonunda başarılı olan girişimciler, TEB Melek Yatırım Platformu yatırımcıları ve TİM üyesi sanayiciler ile tanışma imkanı bulmakta böylece projelerine yatırım ve müşteri bulma imkanına erişmektedir. Ayrıca TEB'in destekleri ile TİM'in  düzenlediği uluslararası konuşmacıların katılıp her yıl binlerce kişinin izlediği İnovasyon Haftası etkinliklerinde projelerini tanıtma imkanına erişmektedirler.

Başvuru İçin : http://teblegirisim.com/tebform/index.php

İlgili Fotoğraflar