Üyelerimize Ücretsiz E-imza Uygulaması

 

Sayı:

17812098-TİM.AKİB.GSK.DY.2018/1770-5330

Mersin, 2/08/2018

Konu:

Devlet Yardımlarında E-imza ve KEP Üzerinden Başvuru Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; 01 Nisan 2018 tarihi itibariyle İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlar kapsamında; “İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İBGS)/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık Kayıtlı E-posta (KEP) adresine iletilmesi” ve “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması” gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme kapsamında Genel Sekreterliğimize ulaşan başvurularda, e-imza ile başvuruların usulüne uygun iletilmesi hususunda sorunlar yaşandığı gözlemlenmiş ve üyelerimizin başvurularını daha kolay ve ücretsiz şekilde yapabilmesi için KEPPORT uygulaması ile anlaşma sağlanmıştır.

Bahse konu uygulamaya www.akib.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, sistemin kullanımına ilişkin sunum ekte yer almaktadır.

Elektronik imza ile imzalanan devlet yardımları destek başvuru dosyalarına ilişkin pdf. belgelerinin, destek başvuru süresi içerisinde firmanıza ait KEP adresinden aibgs@hs01.kep.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

            Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

 

Ümit SARI

        Genel Sekreter V.

 

 

Ek: Sunum (19 Sayfa)

İlgili Dosyalar

Sunum.pdf4,60 MB